Číslo 1/2019

Půlkrok od piety k dokonalé poctě

Je přetěžké přenést na plátno duši člověka. V hraném filmu s fiktivní narací neskonale těžší než v dokumentární eseji s otiskem doby jako v Milotově Janu 69

odemčeno registrovaným čtenářům nebo za 13 dní