Ne:Bo:Daj: Ne:Bo:Daj

1_nebodajHudební aktivity všestranného slo­venského muzikanta a muzikologa Jula Fujaka neznají hranic. Jenom v roce 2012 pokřtil retrospektivní album veselé bigbítově-avantgard­ní kapely Teória Odrazu, která půso­bila na přelomu osmdesátých a de­vadesátých let minulého století, kon­certní nahrávku společného projektu s Mikolášem Chadimou Xafoo a na začátku prosince se objevilo epo­nymní CD jeho nové formace Ne:bo.daj, která se veřejnosti předsta­vila poprvé v květnu 2011. Tu spo­lu s ním tvoří etnomuzikoložka, zpě­vačka a houslistka Jana Ambrózo­vá a další multižánrový hudebník, hráč na italský bajan (což je specific­ká verze ruského akordeonu) Andrej Pleštinský. Celý opus do značné míry recykluje nejrůznější skladby a kom­provizace, které se už v Julově disko­grafii v nejrůznějších kontextech ob­jevily, zde mají však natolik odlišné verze, že jsou vlastně svébytnými originály. Například skladba Anjel­ské poriadky z repertoáru Teórie Od­razu má úplně jinou atmosféru a do­stává zcela odlišný rozměr. Julo je ovšem schopen jako partituru vyu­žít i omšelý plakát k dávné disco par­ty, který má sice v podstatě nulovou vypovídací hodnotu, ale tady je revi­talizován do bezčasové nesmrtelnos­ti ve skladbě You Can’t Play… Jindy mu zase slouží jako inspirace obraz Dezidera Tótha s motivem domino­vých kostek na notové osnově v krát­ké hříčce Domino samba a auto či In­termission 6 Mortona Feldmana pře­tvoří ve Školskou prestávku. Skladbu Woody Alien hrával v Kalifornii s EAR Unit a objevila se i na CD proměnli­vého seskupení tEóRia OtraSu Báb­kový režim zvuku v rámci suity Ani­mácia Ticha a zde má podobu rá­diové verze. Kapitolou samou pro sebe jsou pak lidové písně Ko zmo išli z Jágra popisující mord v Koka­vě nad Rimavicou či balada ze Zol­né Ej, husári. Je to vskutku eklektický počin, kde však všechno do sebe do­konale zapadá jako hodinková koleč­ka včetně lyrických pasáží a humor­ných momentů. Celé dílo vrcholí čtyř­dílnou suitou Con(v)er – Over – Diver – Ver s hostujícím kytaristou Ondre­jem Veselým, kde se dostáváme do hmyzího i sonického mikrokosmu a vypovídá mimo jiné o tom, že když „umíš improvizovat, umíš přežít“. Za zmínku ještě stojí, že Ne:bo:daj oprá­šili v současnosti projekt Nosfera­tu s projekcí slavného němého filmu F. W. Murnaua, který před časem předvedl Julo Fujak s tehdejší tEóRií OtraSu v Praze také na festivalu Al­ternativa.
Azyl, 2012, 47:48

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *