20. ročník Festivalu muzejních nocí

Ve dnech 17. května až 15. června 2024 se uskuteční 20. ročník Festivalu muzejních nocí, kterého se zúčastní rekordních 703 institucí a 206 měst. Přehled všech Muzejních nocí pořádaných v České republice je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz.

Organizace Festivalu muzejních nocí se již od roku 2005 ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Tato významná kulturní událost každoročně zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jí účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy.

Ačkoli je termín konání festivalu přesně stanoven, některá muzea a galerie se k němu připojí před i po jeho oficiálním termínu. A přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradičně bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné. Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 17. května 2024 od 14.00 hodin v prostorách rytířských sálů Východočeského muzea v Pardubicích.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., náměstka hejtmana Pardubického kraje pro oblast investic a kultury Ing. Romana Línka, MBA, a primátora statutárního města Pardubic Bc. Jana Nadrchala.

 

Partnerství 20. ročníku festivalu a jeho slavnostního zahájení opět přijala i Asociace krajů ČR. Festival muzejních nocí se koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. května. Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí a galerií oslavit společně s námi! Více na http://www.muzejninoc.cz

Přidat komentář