Pop!

Andy Warhol. Roy Lichtenstein. To jsou jména, která většinu lidí napadnou okamžitě, pokud se mluví o pop artu. Dalo by se pokračovat: Keith Haring, Robert Rauschenberg… Je to pochopitelné spojení, jde o nejvýraznější umělce tohoto směru, na druhou stranu by byla škoda nevnímat pop art v celé jeho šíři – tím spíš, že samotné začátky… Číst dál...

Florentské Madony

Máte-li pocit, že se renesanční Madony a Magdalény coby nejčetnější malované obyvatelky Florencie únavně podobají jedna druhé, buďte ještě chvíli mými hosty. Tento dovětek si totiž neklade jiného cíle, než poukázat na jejich rozmanitost a představit vám Madony nikoli jako gotické, ikonické či symbolické, ale především lidské.… Číst dál...

Moderna z nového úhlu

Výstava Klimt, Kupka, Picasso und andere – Formkunst ve vídeňském  Belvederu, doprovázená výpravnou publikací, představuje ne zcela  obvyklý pohled na umění střední Evropy, respektive umění států bývalé  Rakousko-Uherské monarchie na konci 19. a začátku 20. století. Tento  pohled je jedinečný tím, že odsouvá národní školy… Číst dál...

Postila

Srdcem Mariánských lázní je novobarokní kolonáda z let 1888–1889. Působí monumentálně – je 135 m dlouhá, 12 m široká a místy až 16 m vysoká. Od r. 1979 ji zdobí fresky od malíře Josefa Vyleťala. Post illa verba dodávám, že mně v hlavě zůstávají vězet loňské sněhy – minulé léto v Marienbadu. Odjel jsem… Číst dál...

Šílenec ze Strakonic

Bohém, dobrodruh, světoběžník, tak trochu i provokatér a exhibicionista s bytostnou potřebou umělecké i lidské svobody. Ale JIŘÍ MÁŠKA (nar. 1955) je především vynikající malíř a výtvarník používající naprosto specifickou osobitou techniku. Pochází z jihočeských Ražic a jako emigrant se tvorbou prosadil… Číst dál...

Good bye, Fototorst

Skončil Fototorst. Edice, která vyslala od roku 2000 do světa osmatřicet svazků věnovaných vybraným autorům české fotografie od počátků, tedy od konce 19. století, podnes. Jako závěrečná právě vychází monografie Vojty Dukáta. Nomen omen: o nedostatek financí tu šlo nakonec především. Podobně jako v případech jiných… Číst dál...