Lépe hořet, nežli jen tak doutnat

Jan Palach 16. 1. 1969 Jan Zajíc 25. 2. 1969 Čin Jana Palacha není činem zoufalce. Je to uvědomělý protest a hrdinný skutek, který byl vykonán pro život. Neobětoval se jen pro svou generaci, obětoval se pro všechen lid této země a celého světa. Jendo, tvá smrt nás zavazuje. Přísahám jménem studentů i všech… Číst dál...

Koupilo Warholova Maa partajní politbyro?

Ikonický Warholův silkscreen s portrétem čínského komunistického předsedy Mao Ce-tunga byl 2. dubna 2017 v aukci síně Sotheby’s v Hong Kongu prodán nejmenovanému asijskému kupci za 11 milionů dolarů po zdanění a poplatcích, čili níže než byla původně očekávaná cena 15 milionů dolarů.   Tentýž originál portrétu, vytvořený… Číst dál...

Pop!

Andy Warhol. Roy Lichtenstein. To jsou jména, která většinu lidí napadnou okamžitě, pokud se mluví o pop artu. Dalo by se pokračovat: Keith Haring, Robert Rauschenberg… Je to pochopitelné spojení, jde o nejvýraznější umělce tohoto směru, na druhou stranu by byla škoda nevnímat pop art v celé jeho šíři – tím spíš, že samotné začátky… Číst dál...

Florentské okénko: Poslední večeře

Florencie je každopádně nejen městem Madon a Máří Magdalén, ale i městem večeří, více než dvou desítek posledních večeří; ostatně i my spolu na nějakou dobu hovoříme naposledy. Tedy spolu povečeřme, nejprve za městem v refektáři někdejšího kláštera při kostele svatého Michala v San Salvi, kde se nachází… Číst dál...

Florentské Madony

Máte-li pocit, že se renesanční Madony a Magdalény coby nejčetnější malované obyvatelky Florencie únavně podobají jedna druhé, buďte ještě chvíli mými hosty. Tento dovětek si totiž neklade jiného cíle, než poukázat na jejich rozmanitost a představit vám Madony nikoli jako gotické, ikonické či symbolické, ale především lidské.… Číst dál...

Moderna z nového úhlu

Výstava Klimt, Kupka, Picasso und andere – Formkunst ve vídeňském  Belvederu, doprovázená výpravnou publikací, představuje ne zcela  obvyklý pohled na umění střední Evropy, respektive umění států bývalé  Rakousko-Uherské monarchie na konci 19. a začátku 20. století. Tento  pohled je jedinečný tím, že odsouvá národní školy… Číst dál...

Postila

Srdcem Mariánských lázní je novobarokní kolonáda z let 1888–1889. Působí monumentálně – je 135 m dlouhá, 12 m široká a místy až 16 m vysoká. Od r. 1979 ji zdobí fresky od malíře Josefa Vyleťala. Post illa verba dodávám, že mně v hlavě zůstávají vězet loňské sněhy – minulé léto v Marienbadu. Odjel jsem… Číst dál...

Šílenec ze Strakonic

Bohém, dobrodruh, světoběžník, tak trochu i provokatér a exhibicionista s bytostnou potřebou umělecké i lidské svobody. Ale JIŘÍ MÁŠKA (nar. 1955) je především vynikající malíř a výtvarník používající naprosto specifickou osobitou techniku. Pochází z jihočeských Ražic a jako emigrant se tvorbou prosadil… Číst dál...

Good bye, Fototorst

Skončil Fototorst. Edice, která vyslala od roku 2000 do světa osmatřicet svazků věnovaných vybraným autorům české fotografie od počátků, tedy od konce 19. století, podnes. Jako závěrečná právě vychází monografie Vojty Dukáta. Nomen omen: o nedostatek financí tu šlo nakonec především. Podobně jako v případech jiných… Číst dál...