SVĚT za otočenými ZÁDY

V povídce Michaela Endeho Dlouhé cesty cíl se jistý chlapec jménem Cyril vytrvale ptá cizinců po smyslu slova domov. Nedokáže pochopit, proč je někdo schopen se téměř rozplakat při rozvleklém rozprávění o banalitách typu ‚lesík za naším domem‘. „I když se v jednotlivostech různily, přesto se v jistém smyslu výpovědi tázaných… Číst dál...

Ať kapka kápne božskou!

Barva, vržená proti plátnu, ať už se jedná o rozčilené gesto malíře, jemuž se nedaří ztvárnit svou představu a chce v návalu zlosti či beznaděje obraz poskvrnit kaňkou, o kýženou manifestaci volnosti či naopak o domnělé vyjádření pocitů, v sobě nese malé dědictví velkého třesku. Počátek, o jehož… Číst dál...

Narušená statika pevného bodu

Stavařský titulek je v případě úvodního článku budoucí série o především mladých českých umělcích méně nahodilý, než by se zdálo, ostatně pro současné umění obecně platí, že jeho převládající tendencí, ne-li snad přímo úkolem, je především bořit, a nikoliv budovat. Ať už se jedná o novodobé mýty, konvence vzešlé z potírání… Číst dál...