Váša Ondřej

Váša Ondřej

Filozof a kulturní redaktor, působil v časopisech Rock & Pop, Art & Antiques či Mladý svět, v současnosti přispívá do magazínu UNI a čtrnáctideníku Ateliér. Ve svých akademických pracích se věnoval Marcelu Duchampovi (motiv reprodukce a replikace) a teoretikovi Georgesovi Didi-Hubermanovi. Věnuje se také pedagogické činnosti, je spoluautorem monografie o malíři Otovi Bubeníčkovi a kromě umění a filozofie píše také o moderní literatuře.

Florentské Madony

Máte-li pocit, že se renesanční Madony a Magdalény coby nejčetnější malované obyvatelky Florencie únavně podobají jedna druhé, buďte ještě chvíli mými hosty. Tento dovětek si totiž neklade jiného cíle, než poukázat na jejich rozmanitost a představit vám Madony nikoli jako gotické, ikonické či symbolické, ale především lidské. celý článek

Město zbloudilých duší

Pakliže jsme posledně uvízli na jednom z ostrovů uprostřed florentských vod, pokusme se nyní osedlat odliv a překlenout odloučení vůči městu, které se na horizontu rozvíjí jako kyklopská hradba svinutá do plynoucí šroubovice ulic coby DNA osiřelosti. Vlastně bychom měli metaforu celý článek

Florentské Okénko – Ostrovy v oceánu městské dlažby

Druhý slibovaný florentský ostrov se ocitá v zátoce Largo Pietro Annigoni, náležející výsostným vodám jihovýchodních hradeb. Vplout lze do ní dvěma způsoby; buďto jeskynním průplavem vedoucím skrze zástavbu lemující rušnou čtyřproudovku Viale della Giovine Italia, nebo skrze mělčiny secesního trhu Sant’Ambrogio. V obou případech vplujete na podivuhodně otevřené prostranství, celý článek