30 let od represe režimu proti jazzové sekci

Jazzová sekce_obrázek_z_pozvánkyV sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovalo v Československu několik významných svobodomyslných nezávislých proudů (Charta 77, underground aj.) a právě Jazzová sekce zaujímala důležité místo v širokém spektru kultury. Její festivaly Pražské jazzové dny zásadním způsobem ovlivnily hudební dění v tehdejší ČSSR a sekce vydávala časopis Bulletin Jazz, edici Jazzpetit, Situace a řadu dalších publikací.
K tomuto výročí se během září uskuteční řada akcí připomínající tyto události. Nejvýznamnější z nich bude pravděpodobně interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci, které pořádají Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů 21. září pod názvem „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Akce je součástí projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu Strategie AV21 Akademie věd ČR a proběhne za účasti domácích i zahraničních badatelů a vědců. Velice nás zajímá, zda a případně jaké nové poznatky o činnosti Jazzové sekce kolokvium přinese. Už z toho důvodu, že Unijazz je jednou z následnických organizací Sekce.
Program kolokvia je rozdělen do několika bloků. První blok bude věnován historii Jazzové sekce a v jeho rámci přednesou příspěvky Peter Bugge (Aarhus University) Padesát odstínů šedi. Jazzová sekce mezi zákonností a disidentstvím, Jiří Sládek (Lidové noviny) Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice a Rüdiger Ritter (Forschungsstelle Oesteuropa Bremen, příspěvek v angličtině) The Jazzova Sekce and other cultural organisations of Socialist Czechoslovakia in the collections of the FOB. Druhý blok se bude zabývat procesem s Jazzovou sekcí a se svými příspěvky se ho zúčastní Michal Louč (Ústav historických věd FF UP) Proces s Jazzovou sekcí ve vzpomínkách pamětníků, Vlasta Mádlová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) Případ Jazzové sekce ve sbírce VONS, Prokop Tomek (Vojenský historický ústav) Proces s Jazzovou sekcí ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic a Barbara Day (UPCES UK) Britští filozofové a čeští jazzmani. Nejvíce prostoru bude věnováno uměleckým aktivitám Jazzové sekce a to hned ve dvou blocích vystoupí Jan Blüml (Katedra muzikologie FF UP) Jazzová sekce a její vliv na rozvoj hudební kultury v Československu, Aleš Opekar (Český rozhlas / PopMuseum) Sekce jazzová a hudba rocková, Přemysl Houda (Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK) Dvě sekce vně a uvnitř systému. Jazzová sekce a Sekce mladé hudby, Marie Klimešová (Ústav pro dějiny uměníFF UK) Jazzová sekce a výtvarné umění, Petra Čáslavová (Ústav pro českou literaturu AV UK) „Čtenářům Jazzové sekce pro potěšení.“ Knihy a Jazzová sekce a Jitka Kybalová Ženy Jazzové sekce. Závěr kolokvia pak bude patřit diskusnímu panelu „Bílá místa“ ve výzkumu Jazzové sekce. Co ještě nevíme o Jazzové sekci? a představení webové stránky ÚSTR věnované Jazzové sekci.
Takže pokud budete mít čas, přijďte 21. září do Ústavu pro studium totalitních režimů, mohlo by vás leccos z programu kolokvia zajímat. Registrace účastníků je už v 8.30.

Přidat komentář