TOK – druhý díl katalogu Martina janíčka

Martin Janíček a label Meteorismo zvou na křest katalogu, LP a CD TOK. Jedná se o druhý díl katalogu sochaře Martina Janíčka, který vyrábí jen takové objekty, na které se dá zahrát. Boxem, obsahující vinyl, CD i katalog navazuje po dvaceti letch na kompaktní disk Katalog, mapující jeho práce z 90. let.
Martin Janíček se již 25 let věnuje vývoji vlastních hudebních nástrojů, zvukovým objektům a instalacím a pracuje na rozhraní vizuální, sochařské a zvukové tvorby.
Absolovoval obor konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze a od počátku 90. let se aktivně zabývá zvukovými instalacemi, zvukovými objekty a hrou na rytmické nástroje, přičemž vytváří ambientní industriální repetitivní struktury.
Podílel se také na řadě výstavních (Hnízda her, Expo 2005, Orbis Pictus…) a divadelních projektů. Účastnil se řady výstav v Čechách i v zahraničí.

13. 9. 18.00 Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
Janíčkovo hudební vystoupení doprovodí Federsel&Makela.
Dále zahrají His Voice DJs Ferenc/Kratochvíl.

Přidat komentář