4. koncert z řady S / Krása dneška

„Koncertní řada soudobé hudby Krása dneška, která patří k tradičním a zároveň výjimečným počinům PKF – Prague Philharmonia, v sezoně 2016–2017 dramaturgicky plynně navážena sezonu předešlou. V té jsme vám postupně představili šestvýznamných osobností českého 20. století.  V letošní sezoně se najednotlivých koncertech setkáme vždy s autorskou dvojicí, kterou pojípřátelství, spolupráce, vztah žáka a učitele nebo jen příbuznostoborová. Scénář večerů zůstane nezměněn – hlavní úlohu jednotlivýchdílů zastane hudba, která zazní opět v podání předních komorníchsólistů, členů PKF – Prague Philharmonia a jejich hostů. Výjimečnostípak bude přítomnost samotných hudebních skladatelů, kteří zároveňvystoupí na koncertech jako průvodci svou tvorbou.Opět vás čeká krásná hudba, zajímavé rozhovory, projekce, a jistěi něco navíc…Věřím, že v letošní sezoně se vám KRÁSA DNEŠKA představí opětve své tradiční plné kráse, taková, na jakou jste zvyklí – svěží,uvolněná, obohacující, plná hudby, významných hostů a stále výjimečná.“
Hana Dohnálková, dramaturgyně Krásy dneška

25. dubna 2017, od 19.30 NoD (Dlouhá 33, Praha 1)
Slavomír Hořínka představuje výraznou osobnost nastupující generace hudebních skladatelů; odpovídá tomu i řada ocenění včetně ceny OSA v kategorii „Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby“. Na čtvrtém večeru řady Krása dneška vzpomene mj. na jednoho ze svých učitelů skladby na HAMU Svatopluka Havelku (1925–2009).
V podání hráčů PKF – Prague Philharmonia zazní tyto skladby Slavomíra Hořínky:
– 3 kapitoly pro jednoho hráče na bicí
– Words Without Thoughts pro smyčcové kvarteto
– Trust in Heart pro klavír
– Se zvučnými činely pro vibrafon a kovové bicí nástroje
– Chairé pro klarinet, housle, violoncello a klavír

Dále zazní skladba Svatopluka Havelky:
– Se zvučnými činely pro vibrafon a kovové bicí nástroje

Přidat komentář