Ad hot

Tuhle kdesi psali, že Karolína Plíšková, ta z tenisových dvojčat slavnější a zatím jasně úspěšnější, přestože o celé dvě minuty mladší, je prý salámista. Todost pobavilo. A pochopil jsem zároveň, že už jednak zřejmě lze označovat tímhle neologismem maskulinního tvaru kliďase nebo flegmouše i rodu ženského, ale že také bude jeho prapůvod asi pozapomenutý. I když se nejspíš tuší odvozenost od synonyma mužského primárního pohlavního znaku. Ovšem, a to je jádro pudla, druhdy specificky užívaného vojáky základní služby.

Kdysi mazáci, tedy druhý rok kroutící a proto více méně legálně zproštění některých nepříjemných nebo přímo ponižujících povinností, demonstrovali svá privilegia nejraději ležmo na zádech, prostě jako páni. Zatímco ti ze slovenské části republiky měli pro tuto ideální polohu, jíž se nehodlali jen tak vzdát, sousloví „kokotom hore“, jejich čeští kolegové hulákali: „Mám to na salámu!“  Když totiž po nich v čase takřečeného osobního volna chtěl cosi rovněž pouhý záklaďák, byť opatřený poddůstojnickými peckami. A doprovázeli to výmluvným mlasknutím dlaně o rozkrok. Jež později, bůhví jak se k tomu dostal, převzal do pohybového repertoáru Michael Jackson. Salámem, jakkoli nadneseně, bylo tudíž sice vojcly míněno pánské rozmnožovací ústrojí, což asi nějakým způsobem žije nadále, ale především ve spojení se striktní negací vůči plnění nějakého mazáka či maziva nehodného úkonu. A právě z kasárenských útrob vzešel nynější přesmyčkovitě vtipný a významově posunutý salámista. Který by se podle všeho měl vyznačovat laxností, nehorlivostí, dělá prostě akorát to, co nezbytně musí, a ani se tím nijak zvlášť netají. Ale jak vidíme na shora citovaném příkladu z tisku, může také jít o osobu pouze řekněme nezmítanou emocemi. Jíž dlouhonohá slečna Karolína třeba i je, většinou také působí při utkáních celkem klidně. Ale tenistka-salámistka by to jenom těžko dotáhla do světové špičky. Ani by na ni nepomyslela. Měla by to přece, i když je to vzhledem k jejímu, řekl bych, že nezpochybnitelnému pohlaví, absurdní, na salámu.

Přidat komentář