Ateliérová sousedství

Vůbec poprvé bude v České republice představena umělecká skupina, respektive volné uskupení umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux. Výstava představí asi 30 děl od autorů jako Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Fernand Léger, Joan Metzinger, František Kupka a dalších. Práce budou zapůjčeny jak z Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou, tak ze soukromých sbírek.
Počátky spolupráce skupiny z Puteaux, dané zejména diskuzemi a společnými setkáváními, spadají k roku 1911 do ateliéru J. Villona, kde se scházeli A. Gleizes, F. Picabia, La Fresnaye, F. Léger, J. Metzinger, F. Kupka a též básník G. Apollinaire ad. Ke směru se přidali i M. a R. Duchampovi, D. Rivera aj. Jednotliví autoři nebyli nijak dogmaticky závislí na jednom určitém směru, spíše různě přetvářeli a modifikovali tehdy se rodící principy moderního umění: orfismus (R. Delaunay), futurismus a kubofuturismus (D. Burljuk), rajonismus (M. Larionov). Výstava představí naznačený myšlenkový pohyb a usilovné hledání možných cest, jakož i jejich obhajobu před světem i před ostatními umělci. Právě pro Františka Kupku, který byl o generaci starší než ostatní sousedé z Puteaux, byla tato komunita naprosto zásadní ve smyslu impulzu nenechat se nijak svazovat konvencemi a soustředit se zcela na práci na svém výtvarném vyjádření.

Vernisáž v Muzeu Kampa  8. 9. 2017 v 19.00
9. 9. 2017–9. 1. 2018

Přidat komentář