Dobrovolníci v srdci kultury – jak dobrovolnictví obohacuje společnost?

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků pořádá nezisková organizace Open House Praha debatu, která se soustředí na roli dobrovolníků v kulturním a uměleckém prostředí. Debata s názvem Umění bez cenovky: Dobrovolníci v srdci kultury proběhne ve středu 6. 12. 2023 od 18.00 hodin v Tvůrčím domě Elišky Peškové na Smíchově a zúčastní se jí hosté z neziskového, akademického i státního sektoru. V panelu zasednou ředitelka festivalu Open House Praha Klára Veselá, ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický, produkční festivalu Povaleč Eliška Hůlová a Nataša Diatková z Oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na Ministerstvu vnitra ČR. Moderátorkou debaty je Lenka Svobodová. 

Co motivuje lidi k tomu, aby se stali dobrovolníky a jaké má dobrovolnictví přínosy pro jejich život? Jak se dobrovolnická práce v oblasti kultury liší od dobrovolnictví v charitativním sektoru? Jak kulturní organizace získávají dobrovolníky a udržují jejich zájem a nadšení? Lze se inspirovat různými modely a zkušenostmi ze zahraničí? To jsou jen některé z otázek, kterým se debata bude věnovat. Cílem debaty je hlouběji pochopit roli dobrovolnictví v kultuře a poukázat na význam této činnosti pro demokratickou společnost.

Festival Open House Praha oslaví v příštím roce 10 let a od té doby se nám podařilo zapojit přes 2 500 dobrovolníků do organizace festivalu. V prvním roce to nebylo snadné, protože koncept tak rozsáhlé kulturní akce, která vyžaduje práci velkého množství dobrovolníků, byl u nás v Čechách novinkou. Přesvědčit lidi, že kulturní scéna potřebuje jejich nezištnou pomoc, sdílení zážitků a aktivní zájem, je zcela rozdílnou disciplínou, než probouzet v lidech emoce spojené s konkrétní pomocí např. znevýhodněným spoluobčanům či jiným živým bytostem. Díky spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, kterou jsme po několika letech navázali zažádáním o udělení akreditace pro práci s dobrovolníky, můžeme dnes šířit osvětu mezi lidmi, kteří mohou najít obohacení v dobrovolnické činnosti zaměřené na práci s komunitou, vzděláváním a architekturou,“ říká ředitelka festivalu a jeden z hostů debaty Klára Veselá.

Festival Open House Praha je určen pro širokou veřejnost a poslední ročník byl rekordní nejen v počtu zpřístupněných budov a návštěvnosti, ale i z pohledu zapojených dobrovolníků. Do otevírání budov se zapojilo více než 500 dobrovolnic a dobrovolníků. 

Naši dobrovolníci nám pomáhají nejen se samotnou přípravou akce, ale zejména s její realizací. Provádějí a koordinují provoz v otevřených budovách, fotografují nebo podávají návštěvníkům informace. Abychom se jim za jejich nasazení odvděčili, připravujeme pro ně celoroční program prohlídek budov a procházek, díky kterému mají možnost se dozvědět více o architektonické historii Prahy,“ říká koordinátorka dobrovolníků Renáta Hajnová a dodává: „Komunita dobrovolníků, kteří se podílí na festivalu Open House Praha, je unikátní svým pestrým složením. V dobrovolnických týmech se setkávají studenti středních i vysokých škol, lidé středního věku nejrůznějších profesí, seniorky a senioři, nebo dokonce i celé rodiny. Dobrovolnická základna byla v roce 2023 tvořena zhruba z 50 % lidmi, kteří již pro organizaci Open House Praha, z. ú., dobrovolničili v minulých letech, často opakovaně. Lidé se zároveň potkávají i mimo námi organizované programy.“ 

Hlavními přínosy, které dobrovolníci ve zpětných vazbách sami zdůrazňují, jsou například výstup mimo svou komfortní zónu, netradiční zážitek, seberozvoj, smysluplná náplň volného času mimo online prostor, ale také nová přátelství i vztahy. Být součástí komunity je potřeba, kterou v dnešní digitalizované společnosti hledá stále více lidí. Osamělost některých skupin obyvatel, zdůrazněná v posledních letech i pandemií covid-19, podporuje nyní trend navazování nových přátelství mimo online prostor. Dobrovolnictví může být tak dobrou cestou pro ty, kteří si chtějí udržovat aktivní život v offline světě. 

Více informací a rezervace vstupenek: Umění bez cenovky: Dobrovolníci v srdci kultury

Více o dobrovolnickém programu Open House Praha: https://www.openhousepraha.cz/dobrovolnici/. 

V přiložených infografikách najdete také čísla a statistiky k dobrovolnictví. 

O dobrovolnictví v ČR si můžete přečíst více informací na portále dobrovolnictvi.net. 

Zapojte se do 10. festivalu Open House Praha, který se uskuteční od 13. do 19. května 2024 a buďte u toho!

pastedGraphic.png

Medailonky hostů:

Klára Veselá má za sebou různé životní cesty – od studia fyzioterapie, přes biologii, geologii, environmentalistiku po pedagogiku. Byla řadu let zapojená do organizace hudebně-divadelního festivalu Habrovka. Osm let působila jako koordinátorka dobrovolníků v neziskové organizaci Open House Praha pořádající stejnojmenný festival. Od roku 2022 je jeho ředitelkou. Její vášní je práce s lidmi a hlavně dětmi, aktivně se také podílí na metodice vzdělávacích materiálů pro děti, které se v Open House Praha vytváří. 

Ondřej Kamenický studoval filmovou vědu na Filozofické fakultě UK a kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2008–2010 byl dobrovolníkem v programu doučování organizovaného Člověkem v tísni a jako dobrovolník začínal také na filmovém festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem. Od roku 2012 pracoval na Jednom světě jako produkční, dramaturg, koordinátor festivalu v regionech a od roku 2017 je festivalovým ředitelem. 

Eliška Hůlová začínala před osmi lety jako dobrovolnice na letním festivalu Povaleč ve Valči na Karlovarsku. Přes práci na baru a další produkční úkoly se dostala až do organizačního týmu, kde působila jako předsedkyně festivalu. Stále je součástí úzkého týmu, i když už není předsedkyní. Mimo práci pro festival působí jako právnička ve Správě uprchlických zařízení MV a také si dodělává doktorát.

Nataša Diatková vystudovala dějiny umění a historii na FF UK. Celý profesní život se zabývá občanskou společností a dobrovolnictvím, a to jak v neziskovém, akademickém i státním sektoru. Aktuálně pracuje na Odboru prevence kriminality v Oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na Ministerstvu vnitra ČR.

pastedGraphic.png

Open House Praha na sociálních sítích

#openhousepraha, #ohp2024

Facebook | Instagram | Linked In | Youtube

pastedGraphic.png

O Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující více než 50 měst na 6 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. V roce 2024 proběhne jubilejní 10. ročník akce. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s hendikepem.

pastedGraphic.png

Přidat komentář