DVĚ ANTOLOGIE OKRAJOVÉ LITERATURY

Na sklonku minulého roku vyšly dvě antologie, které se zabývají periferními a často neprávem přehlíženými literárními jevy. První z nich, vydaná nakladatelstvím Concordia, nese název Jezdec na delfíně s podtitulem Antologie české erotické literatury 1990–2005. Jako první porevoluční soubor shromažďuje reprezentativní vzorek poetické i prozaické tvorby autorů všech generací, spojené tématem erotismu, místy přecházejícímu do lehké pornografické blasfemie. V knize jsou mimo jiných zastoupeni Svatava Antošová, Blumfeld 2001, František Dryje, Václav Kahuda, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Pavel Řezníček nebo Záviš. Druhým souborem je Malá antologie české naivní poezie 20. století Kámen do voda, která vybranými básněmi představuje nejvýznamnější naivisty a obzvláštníky české poezie. V knize vydané nakladatelstvím Clinamen najdeme vedle časem prověřených autorů formátu Jakuba Hrona Metánovského nebo Václava Svobody Plumlovského také mladé autory – Mnoháčka Zgublačenka, Milana Ohniska, Míšu Salveta a další. (elk)

Přidat komentář