Festival Take Care přináší aktivní naději v době ekologické krize

Od 1. září do 4. října proběhne v Praze a okolí festival Take Care. Událost inspirovaná encyklikou Laudato si’ nabídne několik desítek akcí reflektujících ekologická témata skrz umění, spiritualitu nebo praktické workshopy.

Sedmý ročník festivalu Take Care bude různými způsoby reflektovat závažné ekologické a společenské otázky dnešní doby a podněcovat aktivní naději k pozitivním změnám. Od 1. září do 4. října proběhne v Praze několik desítek kulturních a společenských akcí, které reprezentují různé přístupy k ekologii.

Festival, který se poprvé konal v roce 2018, již druhým rokem propojuje více než třicet různých organizací a společenství. Program je proto velmi rozmanitý a přináší různorodé pohledy a podněty.

Slavnostní zahájení se uskuteční 1. září na nádvoří františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. V dalších týdnech proběhne celá řada akcí organizovaných na více než třiceti místech v Praze a okolí. Mezi spolupracujícími organizacemi bude například Akademická farnost Praha, klášter Fortna nebo klášter Pražského Jezulátka. Výtvarnou scénu bude zastupovat například galerie Jilská 14 nebo Ateliér radostné tvorby. Praktické workshopy zajistí Cirkulární dílna v Kampusu Hybernská nebo komunitní platforma Na ovoce. Dalšími programy přispěje také Městská knihovna v Praze nebo Skautský institut. V nabídce budou také divadelní představení, přednášky či diskuze. Program akcí bude zveřejněn v průběhu léta na webu www.festivaltakecare.cz.

Hlavní inspirací festivalu je encyklika papeže Františka Laudato si’. Tento významný dokument upozorňuje na závažná a vzájemně propojená ekologická a sociální témata a vybízí všechny lidi na světě, aby problémy současného světa promýšleli a snažili se na ně odpovídat změnami ve svých životech. Cílem festivalu není jen upozorňovat na problémy, ale také přinášet radost a aktivní naději a inspirovat k  tzv. ekologickému obratu. Ekologický obrat je v misi festivalu popsán jako „rozhodnutí vydat se na cestu vytváření a obnovování harmonického vztahu lidí s přírodou.“ Festival začíná na Den modliteb za péči o stvoření a pokračuje během tzv. Doby stvoření, tedy období, ve kterém jsou nejen křesťané vyzýváni k hlubšímu promýšlení ekologických témat i vyjádření vděčnosti za krásy přírody.

Festival pořádá Umělecká platforma Karavana, spolek sdružující umělecky zaměřené lidi se vztahem ke křesťanským hodnotám. V minulém roce se do festivalu zapojilo více než třicet organizací, které uspořádaly přes sedmdesát akcí.

Více informací o festivalu naleznete na webu www.festivaltakecare.cz.

 

Přidat komentář