Jubilejní EKOFILM představuje vizuální styl 50. ročníku. Jeho autorem je mladý tvůrce se znevýhodněním

Nejstarší evropský filmový festival o životním prostředí EKOFILM představil vizuální styl pro jubilejní 50. ročník. Letos poprvé se na něj vyhlásila veřejná soutěž. Vítězné grafické zpracování letošního tématu Jak (ne)zabít přírodu vybrali organizátoři z dvaceti šesti přihlášených návrhů. Ten vítězný vznikl ve studiu Maturus, které zaměstnává tvůrce s handicapem. Autor ilustrací, šestadvacetiletý Oliver Moučka, vsadil ve svém zpracování především na hravost a důvtip. Letošní Ekofilm proběhne 1.–6. října v Brně, výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován projektům na ochranu přírody, které zaštiťuje ZOO Brno.

„Díky EKOFILMu má veřejnost už půl století jedinečnou příležitost zhlédnout české i mezinárodní snímky o životním prostředí a jeho ochraně. Pod jeho hlavičkou zároveň vzniká inspirativní prostor k debatám o důležitých environmentálních tématech, ke sdílení zkušeností a nápadů, a především k poznání třeba ještě neprobádaných vod. Věřím, že pro mnohé je EKOFILM obohacující událostí, na kterou se celý rok těší, stejně jako já,“ řekl prezident festivalu Ladislav Miko.

Právě jubilejní ročník je příležitostí pro novinky, které mohou festival obohatit do dalších let. „K takto významnému jubileu EKOFILMu vzešla myšlenka otevřené soutěže, ze které bychom vybrali vizuální podobu letošního ročníku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že by se soutěž mohla konat i v dalších letech. „Vyhlásili jsme dvoukolovou soutěž a během tří týdnů se počet přihlášených návrhů zastavil na čísle 26. Z tohoto počtu jsme vybrali pět nápadů a požádali jsme jejich autory, aby je ještě podrobněji rozpracovali. Chtěli jsme vidět, jak působí v různém prostředí, ať už šlo o příspěvky na sociální sítě, plakáty anebo propagační předměty. Vítězný návrh nás oslovil nejen díky připravené animaci, ale také svým nadhledem,“ dodal. O vítězi rozhodla rada složená ze zaměstnanců Ministerstva životního prostředí a organizátorů, kterými jsou agentura Key Promotion, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a EkoInkubátor.

Vítězný návrh kombinuje hravost a humor. Na festivalovém plakátu se tak letos objeví například bobr s motorovou pilou a dynamitem, krtek se střelnou zbraní nebo sršeň, jejíž zbraní jsou slova „tě vypnu“. „Chtěl jsem, aby můj design připomínal, že zvířata mají svou vlastní inteligenci a odvahu. A taky si myslím, že je důležité, aby naše společnost brala environmentální výzvy vážně, ale zároveň s dostatečným s nadhledem,“ představil svůj nápad autor Oliver Moučka, který se kromě grafiky věnuje také sportu. Od 13 let hraje paraflorbal za tým SKH METEOR Plzeň. A mezi jeho záliby patří také lukostřelba, ve které závodí za SC Jedličkův ústav Praha. V roce 2022 obsadil třetí místo v halové paralukostřelbě na Mistrovství ČR.

Celkový vizuální styl vznikl za podpory obecně prospěšného sdružení Maturus, které zpřístupňuje workshopy v oblasti grafického designu lidem se znevýhodněním. „Soutěž nás zaujala z mnoha důvodů. Nejen pro zaměření festivalu, které nám je velmi blízké, ale také proto, že si naši zaměstnanci mohli prakticky vyzkoušet, jak se vizuál festivalu připravuje,“ uvedla vedoucí tréninkového programu v oblasti grafického designu Magdalena Lindaurová. „Pro přijetí do tréninkového programu navíc není nutné mít předchozí zkušenosti, což byl i případ Olivera. Jeho pojetí tématu je v tomto ohledu velmi osvěžující a jsem ráda, že je jeho výhra motivující nejen pro něj, ale i pro ostatní zaměstnance našeho programu,“ doplnila.

Člověk versus příroda

Téma jubilejního ročníku festivalu EKOFILM „Jak (ne)zabít přírodu“ odkazuje na to, jaký má vliv lidská činnost na přírodní bohatství. Zahrnuje nejen vliv válečných a jiných konfliktů a katastrof, průmyslu nebo těžby, ale především pak revitalizaci oblastí a navrácení života do míst, která jsou touto činností zasaženy. „Na první pohled jde o těžké a skličující téma, které v sobě ale ukrývá spoustu naděje. Příroda nás nepřestává překvapovat tím, jak rychle se dokáže obnovit, ať už po požárech a jiných přírodních neštěstích, nebo právě po důsledcích lidské činnosti. To ale určitě neznamená, že není potřeba chovat se ohleduplně, právě naopak,“ okomentoval ministr Hladík.

Zastřešující motiv reaguje na aktuální situaci s válečnými konflikty, které probíhají na Ukrajině a na území Izraele a Palestiny. Zároveň reflektuje Nature restoration law, který má mimo jiné za cíl obnovit 20 % pevninských a mořských oblastí EU do roku 2030 a také revitalizaci krajin poničených těžbou v průmyslových oblastech a uhelných regionech. Kromě toho festival letos ve svém programu přiblíží také termín antropocén, který označuje období, ve kterém lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém. Další součástí letošního programu bude také vnímání environmentálních témat jako společenských konfliktů a to, jak se tomu dá zabránit.

Součástí 50. EKOFILMu bude také ohlédnutí za všemi doposud pořádanými ročníky. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s historií festivalu, ale i s vývojem dokumentárních filmů o životním prostředí. V programu nebudou chybět ani odborné přednášky a debaty s předními českými i mezinárodními odborníky. Hlavním místem festivalového dění bude multiplex Cinema City Velký Špalíček a další brněnské lokality. Podrobný program festivalu bude zveřejněn na konci srpna.

Letošní ročník navíc odstartuje už o čtrnáct dní dříve, tedy 16. září, a to ve Slovanském domě v Praze debatou ministrů životního prostředí.  „Chceme EKOFILMu k jeho významnému jubileu poblahopřát právě velkou debatou ministrů životního prostředí. Kromě toho samozřejmě promítneme i vítězné snímky z minulého roku, abychom Pražany navnadili k návštěvě nejstaršího filmového festivalu s environmentální tématikou v Evropě,“ doplnil prezident festivalu Ladislav Miko.

Dokumentární filmy o životním prostředí a jeho ochraně je možné přihlásit do 31. května prostřednictvím profilu na portálu FilmFreeway.

Podrobné informace o festivalu najdete na webových stránkách www.ekofilm.cz

Přidat komentář