Každý sám za sebe, ale přitom spolu. Měkkohlaví se po více než třiceti letech setkávají na společné výstavě ve SmetanaQ Gallery 21. září – Místo vážnosti a tvrdého sebeprosazování se rozhodli pro nadsázku a ironický, podvratný humor.

Pražská SmetanaQ Gallery se vrací na periferie osmdesátých let, kde se konceptuální umělci souboru Měkkohlaví rozhodli vypořádat s postmodernou. Nabízí tak sondu do tvorby členů skupiny, kteří se díky své osobitosti a individualitě díla stali výraznými jevy mezinárodní výtvarné scény. Výstava je k vidění od 21. září do 26. listopadu. Umělecká skupina Měkkohlavých vznikla v Plzni na sklonku roku 1988 v rámci debat Mariana Pally a Miloše Šejna. Sepsali recesistický Manifest skupiny Měkkohlavých, což byla polemická a dobově okamžitá reakce na skupinu Tvrdohlavých.

O pár měsíců později se k dvojici přidali Milan Maur a Václav Malina a začaly vznikat další vize, v nichž formou nadsázky a perzifláže předjímali témata institucionální kritiky a statusu umělce. Společná senzitivita aktivních výtvarníků spočívala zejména v reflexi přírody. Nevyjadřovali se k ní pouze vizuálně, ale také prostřednictvím procesuálního myšlení. Jejich výrazová všestrannost vedla přes fotografii, malbu, typografii, poezii, ale pokračovala i k experimentům v hudbě nebo k práci se dřevem. Martin Klimeš, Karel Adamus, Jiří Šigut, Petr Kvíčala nebo čerstvý nositel ocenění Le Prix d’honneur Bernard Heidsieck-Centre Pompidou Jiří Valoch se brzy stali na umělecké scéně pojmem. Do listopadového kvasu vpluli Měkkohlaví výstavou Příroda jinak, avšak po sametové revoluci se jejich osudy rozdělily. Návrat v plné síle jim umožní pražská SmetanaQ Gallery a mezi vystavenými díly uvede tvorbu Karla Adama, Jana K. Čeliše, Martina Klimeše, Petra Kvíčaly, Otise Lauberta, Milana Magniho, Václava Maliny, Milana Maura, Mariana Palla, Miloše Šejna, Jiřího Šiguta a v neposlední řadě Jiřího Valocha. Marian Palla (nar. 1953) Vizuální umělec, prozaik a básník. Několik let působil v orchestru Opery v Brně a přes patnáct let jako docent na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Má za sebou celou řadu samostatných výstav u nás i v zahraničí, obdržel cenu Michala Ranného. Pro jeho tvorbu je charakteristický zájem o přírodní materiály, kombinace textového a obrazového sdělení. Jeho literární i výtvarná dílo spojuje příklon k naivitě a drsnému humoru i nevyzpytatelná láska k parodičnosti. Miloš Šejn (nar. 1947) Vizuální umělec, performer, autor krajinných projektů. Od druhé poloviny 60. let pracuje v oblastech vizuálního umění, fotografie, filmu a performance. Od roku 1992 dosud vede multioborový projekt Bohemiae Rosa zaměřený na výzkum vztahů lidského těla a místa. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. V letech 1990–2011 působil jako vedoucí Ateliéru konceptuální tvorby na AVU. Je zastoupen v řadě českých i zahraničních sbírek.

Milan Magni (nar. 1960) Malíř, který se zabývá grafikou, keramikou a práci se dřevem. V roce 2016 vydal sbírku povídek s názvem Kdo je tady prezidentem. V letech 1994 až 2001 vedl ateliér nefigurativní malby na Ped. fak. MU v Brně. Své práce vystavuje doma i v zahraničí. Vystavená série maleb Speak to me (od roku 2020) kombinuje sugestivnost kruhu s chytlavou energií použitých barev.

Petr Kvíčala (nar. 1960) Malíř a pedagog. Na přelomu 80. a 90. let byl průkopníkem v objevování a prosazování ornamentu jako svébytného výrazového prvku a výrazně podílel na akceptování estetické kvality jako neodmítnutelné složky výtvarného poselství. Od 2. poloviny 90. let se zabývá tématem vlastních malířských intervencí do architektury, které realizuje v rámci spolupráce s českými i zahraničními architekty. Věnuje se také lektorské a pedagogické činnosti na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách.

Karel Adamus (nar. 1943) Básník a vizuální umělec. Zpočátku pracoval v sémantických hranicích jazyka, později se začal zajímat o oblast vizuální poezie. Své první Básně-obrazy vytvořil koncem 60. let. Pracoval v nich se slovem nejen jako s nositelem významu, ale také jako s grafickým symbolem. Většinu své vizuální tvorby označuje souhrnným pojmem Vizuální básně čítajícím několik významových podskupin. Kromě procesuálního a konceptuálního přístupu k tvorbě je pro něj důležitý i inspirační zdroj v dálněvýchodní filozofii.

Martin Klimeš (nar. 1960) Kurátor, galerista, organizátor koncertů experimentální hudby a umělec. V současnosti se věnuje aktivitám v opavském spolku Bludný kámen. Výtvarnému umění se věnuje od počátku 80. let, kdy založil Malou galerii VŠV v Brně a začal pořádat výstavy v Opavě a okolí. Mezi lety 1999 až 2008 vedl opavský Dům umění, od roku 2009 pokračoval jako nezávislý kurátor v Galerii Albertovec a později v Opavě založil Galerii Cella. Jako dramaturg a kurátor rovněž působil v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v galerii Plato.

Milan Maur (nar. 1950) Malíř, grafik, performer, cestovatel, světelný designér. Od malby se počátkem 80. let dostal k procesuálnímu umění, zaměřenému na oblast přírodních dějů a pozorování. Na přelomu milénia se v centru jeho uměleckého zájmu ocitla digitální fotografie.

Jiří Valoch (nar. 1946) Umělec, teoretik, sběratel, básník, donátor. Od 60. let součástí hnutí vizuální poezie, skrze kterou se počátkem let 70. dostal ke konceptuální lingvisticky orientované tvorbě. Jako teoretik připravil celou řadu zásadních výstav českých i zahraničních umělců. V roce 2002 věnoval svou sbírku umění Národní galerii Praha a v letech 2014 až 2015 předal druhou část své sbírky a rovněž rozsáhlý archiv Moravské galerii v Brně. Patří mezi mezinárodně etablované autory v oblasti konceptuálního umění a jeho díla jsou zastoupené v prestižních sbírkách po celém světě.

Jiří Šigut (nar. 1960) Fotograf, grafický designér, typograf, kurátor, malíř. Přes 30 let se věnuje výzkumu média fotografie v širších vizuálních a konceptuálních souvislostech. Od roku 2010 se rovněž věnuje malbě, jejímž prostřednictvím se vyrovnává se zkušeností digitálního (číselného přepisu) vizuální informace. Ve spolupráci s nakladatelstvím KANT vydal dvě monografie zaměřené na jeho práce v médiu fotografie (2018) a malby (2022).

Otis Laubert (nar. 1946) Zásadní představitel slovenského konceptuálního umění. Základním těžištěm jeho tvorby je strategie sbírání a recyklace. Neméně důležitá je i idea, která často vzniká řadu let před tím, než dojde k jejímu materiálovému ztvárnění. Tyto ideje si autor eviduje prostřednictvím skic a textů, které si zaznamenává celoživotně do svých deníků fungujících jako depozit nápadů k realizaci.

Václav Malina (nar. 1950) Malíř, grafik, literát, kurátor a galerista. Na začátku 80. let se zařadil mezi důležité osobnosti českého umění, rozvíjející téma konceptuální reflexe přírody. V letech 2001 – 2013 zastával funkci ředitele Galerie města Plzně, která za jeho vedení získala renomé galerie respektované v celorepublikovém kontextu. Působil zde jako kurátor, vydavatel katalogů a knižní literárněvýtvarné edice Imago et verbum. Samostatně vystavuje od roku 1969 po celé Evropě.

Jan K. Čeliš (nar. 1949) Pedagog, editor, recenzent a fotograf v MHF České doteky hudby. V oblasti výtvarného umění publikoval v odborných časopisech u nás i v zahraničí řadu textů, zúčastnil se několika konferencí zaměřených na kulturní krajinu a aktuálně působí v oblasti regionální kultury. V minulosti psal experimentální texty a autorské knihy, práce nazýval Práce na psacím stroji.

 

SmetanaQ Gallery Výstava umělecké skupiny Měkkohlaví Kurátorky: Jana Písaříková a Ivona Raimanová 22/9 2023 – 26/11 2023

Kurátorský text, anotaci výstavy a fotogalerii najdete zde: drive.google.com/Měkkohlaví SmetanaQ Gallery SmetanaQ Gallery je umělecká galerie, která věří, že umění patří do běžného života. Prezentaci začínajících umělců napříč výtvarnými styly, genderem i věkem spojuje s již etablovanými autory. Pečlivým kurátorským výběrem dává hlas a prostor těm, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti. Zaměřuje se na propojení uměleckého světa se světem komerčním, čímž vytváří prostor pro interakci, diskuzi a vzájemnou inspiraci. V neposlední řadě je jejím cílem oživit uměním i veřejný prostor, a proto umělci vystavující v galerii realizují velkoformátová díla také do oken galerie Fasáda.

 

Více informací o multikulturním prostoru SmetanaQ Gallery najdete na: smetanaq.cz galeriefasada.cz

Aktuální informace můžete sledovat na sociálních sítích:

Instagram: instagram.com/smetanaq_gallery

Facebook: facebook.com/smetanaq.prah

Přidat komentář