Kmeny 90 hýbou letním Brnem

Brno hostí až do konce září výstavu Kmeny 90. Najdete ji v Uměleckoprůmyslovém muzeu, ale odprovodnými akce ožívají také Místodržitelský palác,

Univerzitní kino Scala či Industra.
Výstava navazuje na stejnojmenný knižní projekt reflektující fenomén alternativní kultury 90. let. Oproti knize bude více pracovat s emocemi, fyzickým zážitkem – texty a fotografie doplní dobové umění, móda, grafický design, videoprojekce a další referenční objekty jako je například sampler skupiny Tatabojs. Přes odlišnou formu a rytmus vyprávění mají kniha i výstava podobný cíl, tedy sledovat důsledky dramatických proměn, které nastartoval politický převrat  v listopadu roku 1989.
Vladimir 518 ke vztahu knihy a výstavy poznamenává: „Něco jiného je vidět jednu fotku z natáčení videoklipu a vidět celý klip v kontextu dalších dvaceti klipů. Výstava je jiná forma práce s časem
a emocí. Věřím, že v mnohém dořekne knihu a přitom i kniha zpětně může v mnohém rozvíjet výstavu. Je to vzájemný vztah, jedno neparazituje na druhém. Kniha s výstavou se opravdu doplňují.

Návštěvníci se seznámí s fenoménem 90. let prostřednictvím jednotlivých subkultur jako jsou anarchisté, metalisté, rappeři, skinheadi, punkeři, squateři, vontové, hráči Dračího doupěte a další. Výstava však představí devadesátky i v širších politických, ekonomických, či pop kulturních souvislostech, důležitou linii expozice vytváří i prezentace interaktivních objektů Krištofa Kintery či fotografií Ivana Pinkavy.
Spolukurátor výstavy Ondřej Chrobák zdůrazňuje silný vliv subkultur na vizuální umění:
Estetika i etika subkulturních hnutí jsou více jak sto let silným zdrojem inspirace pro vizuální umění
a design. Výstava ukazuje, co ze subkulturního dění devadesátek ovlivnilo několik generací současných tvůrců. Mnozí z nich navíc různými tehdejšími „kmeny“ nejen prošli, ale také se výrazně podíleli na jejich aktivitách a estetice. Bez znalosti subkulturního pozadí se stává současné umění
a design téměř nepochopitelný
.“
Ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press mimo jiné poukazuje na nutnost vstoupit v rámci výstavy
i do veřejného prostoru: „Výstava KMENY 90 ukazuje fenomén subkultur, který je plný emocí a legend a může mít mnoho interpretací.  Moravská galerie poskytla prostor umělci Vladimirovi 518, aby vybral kultovní předměty, které jednotlivé subkultury charakterizují. Divák, který 90. léta prožil, uvidí prostředí, jehož sám mohl být součástí, oblečení, které nosil, předměty, které používal, záznamy akcí, kterých se účastnil. Pro ostatní může výstava sloužit jako dokument o době, kdy se formovaly základy dnešní společnosti. Moravská galerie rovněž výrazně vstupuje do veřejného prostoru a to prostřednictvím instalace Růžového tanku a uspořádáním street party na Husově ulici. Vernisáž na brněnské okružní třídě jsme se rozhodli zorganizovat proto, aby si návštěvníci lépe uvědomili, že Husova není pouze ulicí plnou tramvají, ale že zde sídlí – vedle jiných kulturních institucí – také Uměleckoprůmyslové muzeum, které tvoří součást identity města Brna.

Přidat komentář