Möström, Martin Klapper & Ken Ganfield

Další večer koncertní série „Berlín–Praha–Vídeň 2017“ snažící se o dlouhodobou podporu spolupráce mezi etablovanými zahraničními a místními uměleckými komunitami, představí ve čtvrtek 11. května rakouské Möström a domácí dvojici Martin KlapperKen Ganfield.
Möström je vídeňské trio experimentálních hudebnic známých z projektů jako The Vegetable Orchestra, broken.heart.collector, Gustav, Nitro Mahalia či subshrubs ve složení klávesy, basklarinet a DIY elektronika, které ve svých skladbách na poměrně malém prostoru osciluje v takových polaritách, jako jsou noise, honky-tonk (hraný ovšem na starou rezavou pilu v kůlně na farmě po prarodičích, přičemž je jasné, že tu někdo, anebo něco obchází) a minimalistický pop, co se tak trochu vymkl kontrole – a absorbuje všechno, co je mezi nimi. Imaginární soundtrack pro nihilistické romantiky celého světa.

Martin Klapper je tuzemská žijící legenda. Co jiného říci o člověku, který vystupoval s takovými jmény jako (namátkou a abecedně) Derek Bailey, John Butcher, Eugene Chadbourne, Jim Denley, Mats Gustaffson, Evan Parker nebo Thurston Moore? A to se omezíme pouze na hudbu a v hudbě se omezíme pouze na stručnou charakteristiku – na to uvádět zde jeho kompletní diskografii či výstavy, na nichž byl zastoupen, zde není prostor. Martin Klapper je multimediální umělec, který tvoří na pomezí výtvarného umění, hudby a filmu, přičemž často jednotlivé odvětví ve svých vystoupeních kombinuje. Jeho přístup k hudbě je příznačný vynalézáním hudebních nástrojů, hledáním nových zvukových zdrojů (např. hračky či amplifikové objekty) či způsobu hudebního zápisu a ladění. Na světě existuje jen málo věcí, o kterých by Martin Klapper nevěděl, jak znějí – ale ty lidstvo ještě neobjevilo.

V Praze usazený americký zvukový experimentátor a improvizátor Ken Ganfield při svých vystoupeních využívá především modulární syntezátor a vytváří aleatorní kompozice, které se zabývají zvukem v různých stylech. Ví se o něm, že je vášnivým a také trochu tajemným sběratelem všemožných elektronických hejblátek, udělátek a překvapovátek a že je přesný jako gama nůž. Zásadní otázka před každým jeho koncertem tedy zní: Co si přiveze v kufru tentokrát?

Je opravdu překvapivé, že oba dva pánové ještě nikdy nehráli společně. Velká premiéra!

FB Event: Möström, Martin Klapper & Ken Ganfield

Přidat komentář