Příšerné historky Pavla Růta

V úterý zahájí pražská Galerie Smečky novou výstavu, na které představí své práce Pavel Růt (1967). Výstava bude k vidění od 5. 4. do 20. 5. 2017.
Pavel Růt dodnes graficky upravil a obálkami vybavil více než tisíc pět set titulů pro nejrůznější čes­ká nakladatelství. Jeho obálkami se pyšní jak spisy ikon světové kultury, jako je Coelho, Eco, Borges, tak stovky jiných knih, často méně známých autorů, kterým právě ony mnohdy pomohly „na svět“. Jeho úpravy knižních edic a řad, jako je Karavana, Logos, Tibet, Moca, jsou známé snad všem čtenářům. Ilus-troval desítky významných, jemu blízkých titulů, v ob­rovském tematickém i stylovém záběru, namátkou jmenujme z výčtu téměř sta knih Achmatovovou, Tolkiena, Babela, Poea, Urbana. Kreslil pro periodi­ka, zejména pro Hospodářské noviny. Je držitelem mnoha ocenění v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Nejkrásnější fotografická publikace roku, Cena nakla­datelství Academia… Zabývá se i designem, příkla­dem je kávový servis Samoel, realizuje projekty v in­teriérech, je autorem výtvarného řešení interiérů Café baru Řehoře Samsy a kavýrny Únik v břevnovském Kaštanu, nástropní malby v 1. podzem­ním antikvariátu v Praze, či návrhu rodinného domu v moravských Račerovicích a přestavby hotelu Hůrka v městečku Radnice. Navrhuje plakáty pro výstavní a hudební projekty, obaly desek a kazet, bibliofilské a autorské tisky, grafické listy, exlibris, ale i loga firem­ní či knižní. Byl kurátorem několika desítek výstav. Je na slovo vzatým znalcem staré Prahy, jeho průvodce po pražských pověstech a legendách, pomnících a tajemných místech Labyrintem pražského tajem­na vyšel nejen v několika vydáních v Čechách, nýbrž i v holandském a německém překladu. Svoji volnou tvorbu vystavuje samostatně i skupinově. Obrazy z posledních let berou dech mírou expresivity, zvlášt­ní fluidum je umocněno tím, že jsou namalovány na cortenu, ocelové slitině, která postupně získává cha­rakteristickou a esteticky působivou rezavou patinu. Dá se říci, že Růtova vlastní tvorba zůstává ve svém celku veřejnosti skryta, pokud nebere jím upravované knihy jako svého druhu intimní a o autorovi vypoví­dající galerii. Výstava v Galerii Smečky propojí jeho volnou tvorbu s tvorbou užitou. Představí Pavla Růta jako výjimečného knižního grafika, který zásadním způsobem ovlivnil její vývoj po roce 1989, ilustrátora pohybujícího se bravurně v řadě výtvarných technik a samozřejmě jako kreslíře a malíře. Svojí koncepcí je jedinečná, podobnou bilanční výstavu dosud Pavel Růt neměl.

Přidat komentář