Tvůrčí a studijní stipendia MK ČR pro rok 2014

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2014 na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti hudby a literatury. Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 3. 2. 2014. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva v rubrice Profesionální umění.
Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky. Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR; nesmí být v době realizace projektu žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice. Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno, přesáhnout věk 35 let (pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.
Existují dva druhy stipendií poskytovaných Ministerstvem kultury: Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.
Plné znění podmínek výběrového řízení a formuláře žádostí o stipendium jsou ke stažení na internetových stránkách ministerstva.

Napsat komentář

Zapomněli jste heslo? Zadejte uživatelské jméno nebo email a my vám pošleme odkaz na stránku pro vytvoření nového hesla.