Ústecký kraj se mění na filmařský region

Ústecký kraj nabízí filmařům možnost získat prostředky k tvorbě z nového dotačního programu s názvem Filmové vouchery v Ústeckém kraji z Operačního programu Spravedlivá transformace. Alokace programu je obrovská! Do filmového průmyslu míří v regionu skoro 50 milionů korun.

Otevírání kraje filmařům není novinkou. Ústecky kraj nabídl již v minulosti dva menší dotační tituly na podporu audiovizuální tvorby. Teď se ale jedná o částku desetinásobně vyšší, celkem je k dispozici 46 728 971 Kč.

„Nejde jen o podporu kultury a filmové tvorby, uvědomujeme si i ekonomický přínos filmových štábů regionu. Produkce během samotného natáčení v kraji utrácí za služby jako je catering, ubytování, ostraha, zábory veřejných prostranství, pronájmy lokací, často samozřejmě využívají i místní komparzisty a také další profese. Škála služeb je opravdu pestrá a všechny prostředky míří přímo do regionu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák.

Právě očekávaný ekonomický přínos regionu byl jedním z kritérií, proč byly Filmové vouchery začleněny jako jeden ze zastřešujících projektů Operačního programu Spravedlivá transformace, který spadá do gesce Ministerstva životního prostředí.

„Uhelné regiony se kvůli odklonu od těžby potýkají s různými negativními dopady. Operační program Spravedlivá transformace přináší významné prostředky na jejich přeměnu na konkurenceschopné regiony, které staví na inovacích, moderních technologiích a minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Ústecký kraj vsadil mimo jiné na podporu filmového průmyslu. Audiovizuální tvorba splňuje klíčové parametry, je rychlá, vyžaduje specifické know-how i technologie. Zároveň se jedná o „čistý“ průmysl, může tak být v Ústeckém kraji důležitou částí jeho budoucí nízkouhlíkové ekonomiky. Jsem proto rád, že jsme filmaře a tím i tento region a jeho obyvatele mohli podpořit 50 miliony korun,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Téměř 50 milionů korun je tak připraveno na výrobu a postprodukci 3 typů audiovizuálních děl. Výzva je otevřena projektům pro online a televizní vysílání, celovečerní hrané filmy a také dokumenty. Filmaři si mohou žádat o prostředky od 3. června 2024 průběžně do roku 2027 nebo do vyčerpání finanční alokace. Maximální podpora na projekt se pohybuje od 1 do 3,5 milionu korun dle typu projektu. Podmínkou poskytnutí dotace je realizace výdajů v Ústeckém kraji vč. vynaložení vlastních prostředků filmových produkcí. Všechny poskytnuté prostředky se tedy musí utratit v regionu.

Dotační program je otevřen také tzv. servisním produkcím, které zajišťují výrobu zahraniční tvorby v Česku.

„Samozřejmě máme velikou radost ze vzniku regionálních dotačních titulů pro filmaře, obzvláště v době, kdy se na národní úrovni šetří. Tento dotační titul myslel i na servisní produkce, což přinese také zahraniční kapitál,“ ocenila Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

Ústecký kraj má pro filmaře výhodu díky svojí blízkosti vůči Praze. Filmové štáby tak mohou maximálně využít natáčecí den i v případě kdy se např. herci musí vracet k dalším povinnostem, jako je divadlo nebo dabing. Dalším přínosem je fakt, že V Ústeckém kraji lze nalézt téměř jakékoliv kulisy pro filmový příběh. Nabízejí se lokace od krásných krajinných celků, památek, lidové architektury až po až po bizarní lokace brownfieldů a architektury tzv. sorely.

„Jsme velmi rádi, že právě Ústecký kraj, kde v minulosti vznikaly skvělé české i zahraniční filmy, a Ministerstvo životního prostředí motivují prostřednictvím jedinečného dotačního programu rozvoj audiovize v tomto specifickém regionu. Nejde jen o propagaci kraje skrze filmy a seriály nebo investici do místních služeb, což jsou nejvýraznější efekty této podpory, jde i o rozvoj firem, které se na oblast audiovize budou specializovat. Program má velký potenciál podpořit rozvoj kreativního průmyslu a zároveň jde důležitou součást financování současného českého filmu,“ říká Přemysl Martinek, manažer pro regiony z Asociace producentů v audiovizi (APA).

Jedním z aktuálně realizovaných děl v Ústeckém kraji je seriál Limity v režii Petra Zelenky pro Českou televizi. Jeho natáčení se téměř celé do Ústeckého kraje přesunulo právě díky novému dotačnímu titulu.

„Původně jsme psali seriál pro jiný kraj, ale přesunuli jsme ho právě pod vidinou těch pobídek. Diváci teď uvidí lokace krásného Ústeckého kraje,“ vysvětlil režisér Petr Zelenka.

Ústecký kraj se prostřednictvím dotačního titulu Filmové vouchery, postupné transformace služeb na filmové a aktivní spolupráce s filmaři díky aktivitám Filmové kanceláře Ústeckého kraje mění na filmařský region.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář