Výsledky ankety o podobě UNI

K listopadovému číslu UNI byla přiložena anketa týkající se jeho podoby a tematického zaměření, jejímž účelem mělo být vytvoření zpětné vazby mezi jeho čtenáři a redakcí a  umožnit tak případnou reakci na čtenářské názory.
Ačkoliv přišlo pouze sedmadvacet vyplněných anketních lístků, je možné si z nich udělat širší závěry o zaměření a preferencích běžného čtenáře UNI. V následujícím textu jsou za otázkami uvedeny jednotlivé odpovědi podle ,umístění‘ v pomyslném žebříčku oblíbenosti a za nimi v závorce následuje průměr všech hodnocení na stupnici od jedné (nejlepší) do deseti (nejhorší).
1. Jaké stálé rubriky máte v UNI nejraději: Nos na nosiče (2); Café Hottentot (2,5); Svět jiné hudby (2,6); Minirecenze (2,7); Síto (2,8); Skryté zkušenosti (3,1); Hermovo ucho; Architektura; Pecky (3,4); Z příšeří (3,8); Zelený list (3,9); Brněnský fejeton; Světové strany (4).
2. Jaký hudební styl je vám nejbližší: alternativa (2); jazz; experimenty, improvizace avantgarda (2,5); world music; rock (3,1); jazzrock (3,8); experimentální elektronika (4,1); soudobá hudba; vážná hudba (4,2); reggae (5,5); punk (5,9); hip-hop (6); hardcore (6,2).
3. Jaká témata jsou vám nejbližší: hudba (1,4); literatura (2,4); film (2,7); výtvarné umění (3,2); mezioborové přesahy (3,3); filozofie; divadlo (3,4); ekologie (3,5); architektura (3,8).
4. Jak se vám líbí nové rubriky: Minirecenze (1,9); Hermovo ucho (3); Brněnský kulturní fejeton (3,1); Z příšeří (3,6).
5. Rozšíření recenzní rubriky Nos na nosiče většina respondentů uvítala.
6.; 7. S netradičním formátem časopisu i jeho grafickou úpravou je většina čtenářů spokojena.
8.; 9. Nejoblíbenějšími autory jsou (popořadě): Petr Dorůžka; Vladimír Kouřil + Z. K. Slabý; Jozef Cseres + Petr Slabý; Radim Kopáč; Zdenek Pecka + Zdeněk Justoň + Petr Zvoníček + Petr Ferenc.
10. Jaké typy článků vám vyhovují (popořadě): rozhovory; recenze; Hermovo ucho + profily vydavatelství; Skryté zkušenosti. Jako příklad konkrétních článků, které čtenářům vyhovují,  byly nejčastěji uvedeny tyto články: Kudy vedou hranice extrémnosti? od Jozefa Cserese a seriál o vývoji audiotechniky od Alexe Švamberka. V návrzích a poznámkách se většinou vyskytují spokojené reakce na stávající podobu časopisu, jako pozitiva jsou uváděny pestrost, široký záběr, články o jazzu a jiné hudbě, dodržování tradice Bulletinu Jazzové sekce atd. V několika případech je naopak UNI vytýkáno větší zaměření na hudbu na úkor výtvarného umění a literatury, jako negativum je v jednom případě uvedeno přehnané zaměření na „pseudointelektuální jazzové interprety“ nebo na alternativní hudbu, dále pak přílišná kosmopolitnost a absence příspěvků s křesťanskou orientací. Všem čtenářům, kteří na anketu reagovali, redakce UNI děkuje.

Přidat komentář