Výstava Tělo v těle o proměnách těla, jeho schopnostech a nekonečných možnostech

Ve čtvrtek 4. dubna uvede Galerie Atrium další ze série výstavních projektů s názvem Tělo v těle. Autorem výstavy je Ondřej Horák (Fuczik), za výstavní instalací stojí Jan Tomšů (#omlouvamesepardon), autorkou doprovodných programů je Tereza Beranová (Máš umělecké střevo?). Své práce představí dvojice Ondřej Brody & Kristofer Paetau, Thea JaCobra, František Fekete, Eva Jiřička, Tomáš Džadoň a Mark Ther. Audiovizuální instalace představuje lidské tělo v nejrůznějších podobách a zdůrazňuje téma odlišnosti jako nositele pozitivních impulzů a změn ve společnosti, je oslavou nekonečných možností a mystéria lidského těla.

Záměrem výstavy Tělo v těle je upozornit na naše tělo, na to, jak se během života proměňuje, jak ho ne-vnímáme, jak si osvojuje nové návyky, jak o něm přemýšlíme nebo jak dokážeme překonávat nejrůznější vrozená či časem získaná omezení.

Návštěvník se v prostoru galerie ocitá v jakési buňce, v nepojmenovaném a neurčitém prostoru, který navozuje pocit hluboké intimity. Instalaci doplňují díla, která otevírají jednotlivá témata spojená se zvoleným námětem.

Umělkyně Eva Jiřička pro tento konkrétní prostor připravila zvukovou instalaci, kde si návštěvníci mohou vyslechnout osobní výpovědi lidí, jak vnímají své tělo, jeho přednosti či nedostatky.

Podklady jsem získala v rozhovorech, ve kterých jsem se zaměřila na to, jak rozumíme zvukům, které naše tělo vydává a jak to ovlivňuje vnímání a prožívání vlastního těla v různých fázích života,“ říká k projektu umělkyně.

Pocit tělesného znevýhodnění se ve výstavě promítá v díle Františka Fekete. Videa, ve kterých se zdravý člověk snaží dosáhnout vytyčeného cíle za ztížených fyzických podmínek, nutí pozorovatele přemýšlet nad komplexností problematiky každodenního fungování osob s nejrůznějším postižením.

Dvě fotografie Tomáše Džadoně, na kterých je zachycený autor se svými rodiči, otevírá téma věku, stárnutí těla a mezigeneračního vztahu.

Výstava nabízí i další témata tělesnosti. V pohybové performance EXPOSURE od nebinární Thea JaCobra, může diváctvo nahlédnout na komunitu, jako na lidské tělo v dialogu samo se sebou. Zároveň performance podprahově otevírá téma fluidity a ne-hierarchie ve společenských vztazích, a s ní i debatu o kolektivním nevědomí tady a teď. Naopak v performanci SENSE JaCobra rozpracovává nová paradigmata, která v blízké budoucnost budou nutná k překonání klimatické, ekonomické a mentálně-spirituální krize.

Téma genderových pozic se objevuje i ve videu Marka Thera, kde na rozhovoru popové star Madonny a operní pěvkyně Marie Callas může návštěvník sledovat přebírání identity a otevírání tématu umělce a svobody realizace.

Další videoinstalací je starší práce dvojice Ondřej Brody a Chris Paetau. Jejich tři videa poukazují na otázku historického diskurzu vnímání tělesnosti a vnímání vzhledu jako normy. I tato díla, stejně jako celá výstava, se snaží poukázat na fakt, že běžný či výjimečný život můžeme prožít v jakémkoliv těle.

Cílem výstavy je otevírat debatu o vnímání těla v našem životě a v naší společnosti. Podobně jako ve všech předchozích výstavách v Atriu je naší hlavní snahou vyvolat otázky a následný dialog,“ říká kurátor výstavy Fuczik.

Vzdělávání a kreativní učení vnímáme jako naše významné poslání, edukační programy, které připravujeme pro školní skupiny i v rámci této výstavy, se tak opět snaží jejich účastníkům představit poutavou a interaktivní formou, jak je možné přemýšlet o objektech současného umění a inspirovat se jimi. Záměrem je, aby se pro ně návštěva galerie stala pozitivním zážitkem, který může formovat jejich vztah k výtvarnému umění v budoucím životě. Rádi bychom se nejen skrze edukační programy podíleli na výchově nové generace sebevědomého, vnímavého a otevřeného galerijního publika,“ dodává Marie Kašparová, ředitelka Kultura Praha 3, která Atrium Žižkov provozuje.

Výstava bude v Galerii Atrium Žižkov (Čajkovského 12/12a, Praha 3) otevřena až do 6. října 2024 vždy od středy do neděle mezi 14. a 19. hodinou. Vernisáž proběhne 4. dubna 2024 od 18 h. Výstava je bezbariérová, vstup zdarma.

Více na www.atriumzizkov.cz.

Přidat komentář