Výstavy v Pragovka Gallery pokračují do 2. května

V Pragovka Gallery mohou návštěvníci až do 2. května vidět čtyři výstavy. Aktuální tvorbu umělkyně Karímy Al-Mukhtarové představuje výstava First Principles. Výstava Unexpected Existence demonstruje podobenství o civilizaci mladé umělkyně Tiny Hrevušové. V intermediálně laděné instalaci Pohlednice z pouště oživuje a transformuje úlomky skla i modernistické koncepty a vize Michaela Spružinová. Čtveřici výstav pak uzavírá skupinová výstava Heuristický algoritmus pod kurátorským vedením Pavla Tichoně.

Výstava First Principles představuje tvorbu Karímy Al-Mukhtarové především z období posledního roku. Autorka rozvíjí osobitý autentický vizuální jazyk, který rezonuje v tektonice a energii materiálů, specificky kombinuje nazírání na filozofii každodennosti a bytostnou potřebu výtvarného projevu. Ve výsledku vytváří pozoruhodná díla, která jako by mimoděk zrcadlila otázky vztahující se k vlastnímu smyslu, identitě, tradici nebo řemeslu. Kurátorem výstavy je Jan Kudrna.

První sólová výstava Tiny Hrevušové s názvem Unexpected Existence demonstruje podobenství o civilizaci, která se snažila navázat na opomíjené senzuální podstaty – emoce. Postupné vylupování a stávání se v prostoru výstavy umožňuje návštěvníkům uvědomit si, jak divoká může být fantazie. Za pomoci různorodých materiálů, jako je keramika, lesklé glazury a textil, autorka teatrálně volí i instalaci výstavy, která se může stát scénou pro performanci. Kurátorkou výstavy je Tea Záchová.

Michaela Spružinová dává starému sklu novou podobu a nový život. V intermediálně laděné instalaci Pohlednice z pouště aktualizuje techniku koláže, kombinuje náhodné tvary střepů, celé tabule kýčovitého skla i jeho úlomky různým způsobem vrství. Doplňuje je kresbou obyčejnou pastelkou na pískovaném podkladu nebo kompozicemi ze skleněných nití. Vypráví příběh globalizovaného světa s celosvětovým koloběhem zdrojů a materiálů, lidské práce a turismu, příběh o propastných rozdílech mezi různými společenskými vrstvami. Kurátorkou výstavy je Vendula Fremlová.

A konečně ve skupinové výstavě pod kurátorským vedením Pavla Tichoně Heuristický algoritmus zkoumá čtveřice umělců Mário Birmon, František Dvořák, JaZoN Frings, Michal Pustějovský a skupina GUFRAU metodou neobvyklých řešení zdrojový kód, který pohání současnou ekonomiku a energetické zdroje. Vizuální jazyk výstavy není dogmaticky kritický, společným jmenovatelem je naopak lehkost a úměrná nadsázka.

Výstavy jsou otevřeny od úterý do pátku od 13 do 19 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin až do 2. května 2024. Aktuální informace najdete na facebookovém profilu a webové stránce galerie www.pragovkagallery.cz

Přidat komentář