Kočár do Vídně / režie Karel Kachyňa

Československo, 1966, 75 min

Zásadní dílo Karla Kachyni se vrací do posledních dnů 2. světové války. Komorní drama natočil Kachyňa podle scénáře Jana Procházky v rozvolněných šedesátých letech. Velmi diskutovaný snímek se ocitl jakožto „hanebný ideový paskvil“ v komunistickém trezoru. Jeden z nejdůležitějších filmů své doby se podívá díky Národnímu filmovému archivu znovu do kin – navíc digitálně zrestaurovaný. Možnost vidět legendární Kočár do Vídně na velkém plátně je jednou z událostí druhé poloviny roku.

Ženě pověsili manžela, přestože se ničím neprovinil. Do jejího domu nedlouho poté vešli dva němečtí dezertéři. Teď s nimi žena cestuje oborou na koňském povoze. Navzájem si nerozumí půl slova. Musí se dorozumívat pomocí gest a posunků. Zatímco starší Němec je zraněný a leží nehybně jako mátoha, mladší Hans by si strašně rád povídal, aby mu cesta za jeho milou rychleji utekla. Žena má ale jiný záměr – postupně oba muže odzbrojit a zbavit se jich nadobro, jakožto akt pomsty. Přece kdo se bojí, nesmí do lesa.

Zásadní dílo Karla Kachyni se . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář