Abstract Monarchy Trio – LEADING/SPIRIT/MINIMALISM (HEyeRMEarS/DISCORBIE, 2005)

nos_na_nosice3Když jsem album LEADING/SPIRIT/  MINIMALISM (HEyeRMEarS/  DISCORBIE, 2005) maďarsko-rakouského  Abstract Monarchy Tria slyšel poprvé, měl jsem pocit, že  se nacházím v anechoické místnosti,  v níž začínám rozeznávat ,rezonance‘  něčeho, o John Cage nazval  čistým zvukem. AMT mě totiž pozvali  tam, kde je ,ukryt‘ generátor hudebního  pohybu, do prostoru imanentní  performance, do prostoru intro- hudební kontemplace. Trumpetista  Franz Hautzinger, Zsolt Kovács, který  hraje na ,tabletop‘ kytaru, ozvučené  objekty a rádio a Zsolt Sörés, obsluhující  mimo jiné ,tabletop‘ violu,  perkuse nebo kontaktní mikrofony,  spolu jako neposlušní Attaliho astrologové  otevírají zavinuté singularity  zvuku a rozvíjejí je do deleuzovsky  laděných plošin, aby ukázali, jak zní  ektoplazma hudby. Nabízejí ji v podobě  ,kosmického supersmyslu‘, diferencujíce  přitom lineárnost času do  ,hologramu‘ hudby. Otvírají tak před  námi ,chaosmus‘ pohybů v hudbě,  prostor pohybů virtuálních elementů  implikačního řádu hudby.  V hudbě AMT jsou pohyby otevřených  zvukových jader nositeli dění ve  smyslu nového typu hudební kompozice.  Té kompozice, kterou měl na  mysli Attali ve své knize Noise: The Political  Economy of Music, nové estetické  kompozice, kterou Deleuze  definoval jako proces aktualizace  virtuálních vztahů a přesahů v ,intro- ontologické‘ rovině hudby. V tomto  smyslu je album AMT příkladem  kompozice událostí, obsahujících  procesy destratifikací již existujících  zvukových komplexit a inenzifikací  nových zvukových singularit. O hudbě  tria lze totiž bez obav říci, že je postavena  na destratifikaci zvukového  kontinua minimalisticko-konceptuální  a senzitivně-intuitivní hudby. Je  tedy přesahem hudby doznívajících  postmoderních směrů druhé poloviny  dvacátého století. Nejsilnějším  důkazem existence tohoto přesahu  je poslední skladba Holy nova ectoplasm,  v níž AMT předvedli, jak vypadá  intenzifikace toho, co ,slyšíme‘  v našem nitru, když kráčíme po plošinách  kompozice vlastního bytí.  Franz Hautzinger, Zsolt Kovács  a Zsolt Sörés v pěti skladbách svého  debutového alba ukázali nové potenciality  tvoření hudby. Předvedli nové  tokeny hudby, které byly dosud zavinuté  v ,tichu‘ vnitřního bytí člověka  a ukázali, jak se rodí skutečný smysl  hudby.

Valér Miko

Přidat komentář