ANIA RYBACKA & STEFAN PASBORG: Voice’n’drums

Dánský perkusista Stefan Pasborg (1974) má na svém kontě už šestnáct sólových alb a třináct, na kterých spoluúčinkuje; polská vokalistka Ania Rybacka, žijící v Dánsku , debutovala na Hevhetii v roce 2014 v triu Sphere (CD Synesthesia) a s duem The Art of Escapism (ForTune, 2017) se zcela oddala improvizaci. Spojení obou na kompaktu Voice’n’drums je více než přínosné: v osmi instantních kompozicích, nahraných v kodaňském studiu, proměňují a rozměňují různé souvztažnosti hlasu a bubnů či perkusí, takže vzniká dojem nečekané atmosféričnosti. Perkuse se porůznu do témat vbíjejí, zjitřují je, balancují, naboptnávají, ale také žblabuňkují, cirkulují, rozpoutávají se, prodírají, prodrcují, vburcovávají se i proburcovávají, veskřípávají, podestírají, vyvěrají, náhlují a nakonec se (s africkou kalimbou) cinkavě rozpočítávají, což všechno namnožuje výsledný dojem. Ale je to Rybacka, která markantně prostřídává své přístupy: začíná nádešně, jakoby s ostychem, své úsilí nonšalantně zdvojuje a repetuje (nikoli do omrzení), přičemž svou zdánlivou neměnností dokáže fascinovat, uvažuje, jako by si meditovala sama pro sebe, dokáže být svěřivě důvěřivá i něžně hebká (jako na vlásku) i jemně zadíravá, potom zase úsečně vmotořivá, dohadovačně nedořečněná, ale i zákřičně bezuzdná, uminutě expandující a tvrdošíjně trvající na svém (do omrzení, jako by se na starém gramofonu zadřela jehla), zadmýchávající se do stěží slyšitelna i nekverulantsky vroucí. Víc: protónovává děj, schovává se do dohadovačnosti, kterou nás napíná, hned se však rozbrebentí, vypění, rozšvitoří, roz(š)těkává, rorátově mátoří, náhluje, vydůrazněně se rozobjímá, až se na závěr blýskne mámivou jemnocitností, plnou poetizující důvěřivosti. Oba pospolu jsou průzorně splývaví i zase pronořivě vyjíždiví, dovedou se rozdmýchat do bezuzdnosti, načež se zadmýchají do stěží slyšitelna, alteregují, soubojují, avšak – jako by se zalekli střetu – hned se zesvorní, jsou plni vlídného pochopení. Je to potěšivé album od konce až k začátku (viz název komprovizace Endings & Beginnings).

Hevhetia, 2017, 40:34

 

Přidat komentář