BALJINDER SEKHON: Places & Times

Známe nejrůznější přístupy perkusistů ke svojskému sebevyjádření v nejpodivuhodnějších konstelacích. Album Places & Times amerického skladatele Baljindera Sekhona, nahrané v letech 2014 až 2017 v Kalifornii, na Floridě i v New Yorku, patří k těm skutečně magickým, chvílemi dokonce k mysteriózním. Hned Passageways v podání Los Angeles Percussion Quartetu se sólistou Davem Gerhartem (steel pan) je rozhlédavě pozpřehazované, výzevně úderné, zaříkávavé i zauvažované. Jde o celý proces od maglajsu k potichlosti, naběhávaný i zatěkávaný, nicméně rozmarně libozvučný. To Musica Casera, prosólovaná kytarou Dietera Henningse v zahamparáděném obchvatu (Robert) McCormick Percussion Group, je spíše rozvážnostně vyhlubována (ovšem s vykřičníky nečekaných protřísknutí), podhoubně prorůstá, je váhavá i prohnaná, zaloudaná i rozbojná.

 

Táž devítičlenná skupina, tentokráte však s prostupně sólujícím klavírem Eunmi Ko, vévodí šestivěté suitě Death Is an Adviser, šamansky agresivní. Skladatel v ní rozžívá pocit smrti v souvislosti s životními rozhodnutími, a činí tak postupně s trousivostí, kaskádovou mžikovostí, navnadivou zatěkávaností, zastrašivou závrativostí, vymodelovaně proklinkávaným vyjemňováním a zábušností, prorážející až do zádušnosti. Občas i s hlukovým pohlavkem. Tolik šancí v osmi větičkách! Energicky rozbíhavý Sun si vzala na starost trojice line upon line percussion a učinila tak s trojčivou obrazivostí, plnou vzruchu, ale i procítění, hamonivé exaltace, ale i zajemňování.  Na závěr – v kompozici Refuge – se vrací kolektiv Roberta McCormicka s poněkud jinou hudební výzbrojí, která navnazuje nábrusnou harašivost, odtěkávanost, ve které není nikdy daleko k rozhodnému úderu, zábušnost, která se může zhroutit do sotva slyšitelného propadu, ale znovu proskočí do zaburácení.

Je to album nejenom plné vzrušení, ale i filozofujících podtextů, dvojakých možností, inspirujících kompoziční proces v jeho prokombinovanosti a neobvyklosti. Stojí za vstřícný poslech.

Innova, 2018, 60:47

 

 

Přidat komentář