Chihei Hatakeyama & Dirk Serries: The Storm of Silence

chiheiZadání série Glacial Movements je pokaždé totožné: vytvořit ve slunné Itálii hudební obraz ledových a zasněžených plání. Tomu se podvolil ve dvaadvaceti albech značný počet muzikantů; nejnověji – na tom třiadvacátém – tedy i dvojice ambientistů, japonský soundista Chihei Hatakeyama (mimo jiné polovina dua Opiope) a belgický transcendentista Dirk Serries, známý spíše z minulosti jako Vidna Obmana (viz alba The Spiritual Bonding nebo Ascension od Shadows, to se Stevem Roachem). Název jeho obsah předurčuje přesně: The Storm of Silence vyvěrá poznenáhlu, v širošiře rozotvírané, nicméně vzrušivé monotónnosti, zobrazuje ve čtyřvěté posloupnosti kraje bez zářivých barev, jiskřící však jako padlý sníh, který hudebníci hrnou před sebou v jednom zátahu a bez jakéhokoli vybočení, načež přecházejí do nostalgizujícího rozechvívání. Nepřekvapují, houževnatě se drží až minimalizujícího nasměrování s občasným doplněním zvukového přištrejchnutí (jako v závěrečném Hvitu), houkavě spádně se sunou popraškově i hutně, nikoli však lavinovitě. Jsou smířeně smírní, obkrouživě chvějiví (až uspávaví), vše se odehrává samospádem jedním pádem, přímočaře, a tudíž poněkud zestereotypněně, s místy se vrstvící bezhybností. Vše vydechuje zpřízvučňující soumračnost, pohybující se bez zábran do tmy a prázdna… Prostě typický kompakt edice Alessandra Tedeschiho, ovšem s tím vymezením, že nepatří k těm nejvýraznějším.

Glacial Movements, 2015, 42:05

Přidat komentář