ELEMENTS

Jsou improvizace a improvizace. Některé mohou být patřičně předpřipravené. Ve studiu MAST v Bari se 22. dubna 2017 setkali pianista Pat Battstone , vokalistka Marialuisa Capurso, kytarista Adolfo LA Volpe, flétnistka Mariasole De Pascali, saxofonista a klarinetista Francesco Massaro a perkusista Giacomo Mongelli (s přívěskem elektroniky, objektů, zvonků a patafysikálních doplňků). Přibyli sem z různých koutů Itálie, Německa i USA, pořádně se neznali, moc se ani nedomlouvali, prostě přišli a hráli. Ne: „Hudba hrála nás,“ tvrdí. Z jejich vzájemné konverzace, v jejíž „hlavní roli“ se prostřídávali, vzešla trojfragmentová suita Apparently Sleeping Volcano a devět útržkovitých seancí (od dvou do šestnácti minut), v nichž se projevilo kouzlo (ne)očekávaného. Ne všichni cítili potřebu se všeho za každou cenu zúčastnit, nikdo z nich se nedral do popředí s vydůrazněným egem, jeden se inspiroval druhým. A v té (sou)hře cítíme nespěchavou magmu i uvážlivou potichlost. Nic se tu neděje násilně, vše je vytlumováno, vycinkáváno, odhalováno a prezentováno s cudností a rozvážlivostí. Sondování jednotlivých témat je důvěrnostně, reminiscentně i časostrojně doličňováno, zvuková ambaláž včetně flétnového promelodizování, vykřikového i tutlajícího hlasu, svádivostní podmračenosti i vzletnosti, klavírní nadnesenosti se vzdálenou chórovostí je většinou zastřenostní. Toto zvukové zasněžování pulzuje mnohem důrazněji než jakákoli násilnost, proto nečekejme výstřelky, zahlubované promlžnění, srostité, vyvolňované, (ú)chvatněné s nástrojovou přeberností, má svou zahmožděnou úměrnost. Sami hudebníci dokládají, že „uposlechli volání múzy“, tedy něčeho dosud nevyřčeného, spirituálně vnímali nabízenou škálu od něhy po bezbřehost. Pokud se souhra na několika místech virválněji zachaotizuje, jevilo se to zřejmě jako nutnost oživit tuto muzikální odyseu, avšak jako celek je CD spíše obzíravé (někdy až na hranici slyšitelnosti), pajánově vzývavé, bloudivě nesvárlivé. Skutečně nám připadá, že tu sama hudba muzikantům diktovala, co si mají počít, a oni ji téměř mimoděčně poslouchali.

 

Leo Records, 2017, 77:09

 

 

 

Přidat komentář