MARCIN MASECKI & JERZY ROGIEWICZ: Ragtime

Skutečně se někdo může dneska vrátit naplno k ragtimu? Odpovědět lze otázkou: Proč ne? Polský pianista Marcin Masecki je ragtimem fascinován takřka od dětství, nicméně se už ozkusil ve všem možném od symfonie po polonézu. Nadto nepojímá „svůj“ ragtime jako automatické obnovení anachronického stylu. Chce sice reagovat na jeho přístupy a postupy, ale bere ho do značné míry perziflážně, nesoutěží s dávnými ragtimeovými mistry, chce si zamachrovat, zamajstrovat po svém, sbíravě i dobíravě si zahrávat. A v tom si jako vítaného společníka našel bubeníka Jerzyho Rogiewicze, shánčlivě zabíravého a až blíženecky odsekávavého. Společně jsou náběžně vzrušiví, ponoukavě rozkochaní a zhumorněně poštívaví. Dovedou předlohy Maseckého i jiných rozautomatizovat do zdánlivě perpetuální mobilnosti, jejich rozrytmování nebo rozopakování v prootáčivém kruhu, sesumírovaně kolísavém nebo usedavě opáčivém, probíhá občas jako ve zpětném zrcátku. Ne, skutečně nejde o slepou uličku, ale o šibalské povyražení, (po)dotýkavé, nebazírující na předepsané „interpunkci“. Aby nedošlo k omylu: Masecki neparodizuje, přetavuje zvolené skladby, obrábí je, detekuje, vymezuje se k nim, a bicí ho v žádném případě neponechají ve štychu, společně oba hráči zvolené předloze pochlebují, dokvapí ji nebo zacupovávají, dohybní nebo i znostalgizují, provokativně zhorempádní nebo rozmělní.

 

Takhle by mohlo album vypadat a zřejmě bychom se s tím i spokojili. Jenomže po krátkodeché zákostelní Tranzycji přijde něco, co nám vezme dech: téměř dvanáctiminutové klavíristovo sólo, živě zaznamenané 8. června 2017 v amsterodamském Bimhuisu. To skutečně nepodléhá žádné zažitosti, je vytěkávavě pokoušivé, rozvartovaně probíravé i zkusmovaně záběhové, plné šancí k promeditovávanému různoznění. Masecki vše rozšolíchává, zašifrovává a vyvrací z pantů, záměrně vybíhá z rytmu, nicméně bazíruje si na svém, vydůrazňuje skočnost… až do odeznění. Dvě protikladné polohy, dvoje vhlédnutí do kumštování Marcina Maseckého.

 

 

 

BMC, 2018, 50:23

 

 

Přidat komentář