MIHÁLY BORBÉLY QUARTET: Grenadilla

Mihálye Borbélyiho už z programu BMC známe z nápaditě koncipovaných projektů Hungarian Jazz Rhapsody (2014) a Be by Me Tonight (2016). Na albu Grenadilla (opět) projevuje svoji až překvapivou mnohotvářnost. Je tu skladatel většiny kompozic, hraje (převážně) na tárogató – melodicky i rytmicky, s náladotvornou proměnlivostí, s osvěživostním vypravěčstvím a s excelující odvázaností; s klarinetem využívá všech možných šancí od pobrukování po vzlétání, je až náruživě dominantní; s basklarinetem zase spíše zadumaný nebo obtěžkávavě výmluvný, až přemlouvavý; se soprán saxofonem jemnocitně nahánčlivý i bujně rozevlátý, ale i tanečně pohrávavý, měkce vzdutý a dohadovačný; s dvojnicí naopak hybně hravý, až dětinsky radostný; s kavalem bezezbytně prodůrazněný i nenadálostně zatajemňovaný; s tilinkó pak pohvizdně vyzvučovaný a obstřikující.

 

Členové jeho kvarteta nezaostávají: pianista Áron Tálas dokáže být důrazně rytmický, je vždy v záloze, aby zasáhl, pokud by mohl vzniknout sebedrobnější vagát, je bezodyšně (ale i bezostyšně) pozývavý, nikoli však vyzývavý, překlenující se do všech eventuálních zákoutí, vzestupnostně prostorující i predestinující, rád se rozvypráví; kontrabasista Balázs Horváth dění napřimuje i obepíná, je důvěrně hovorný, vyčkávavě oživující, je bez zábran i bez pochyb, spíše utrhačný, dokáže však děj obstřelně rozbasovat; bubeník Hunor G. Szabó nemine jedinou příležitost k vehementnímu probubnování, přecházejícímu do extravagantního erteplování  nebo provokujícího na(d)bíhání, je důsledně námlatný i vyzývavě rachotný nebo sprškově rozebíhavý a přebíhavý. Navíc se v závěru připojuje klavírista Dániel Szabó, vyzývavý i vzývavý, nadrženě přeryvný, odhalivě či zahalivě náznačný. Jako celek je album v této proměnlivosti a záměnlivosti zcela osobité, se smyslem pro překvapující okamžiky, je hravě poskočné až po závěr, je odvázané i provázané bez zámlkových předělů a pokud si někdo na chvilinku vyčkává, ostatní ho zaskočí a vlastně žádný z nich nechce odcházet ze scény dříve, než mu to jeho primarius zavelí.  

 

 

Budapest Music Center Records, 2019, 66:30

 

 

 

Přidat komentář