MURCOF: Lost in Time

Obvyklé hudební fujavicování nad ledovci a zasněženými pláněmi, jaké nám pravidelně přináší program italských Glacial Movements? Ano a ne. Tentokrát Lost in Time nabízí Murcofovu originální hudbu ke stejnojmennému filmu Patricka Bernatcheze, občas protikladně prostřídanou Goldbergovými variacemi Johanna Sebastiana Bacha v podání chlapeckých Petits chanteurs du Mont-Royal, řízených Gilbertem Patenaudem. Jedenáct kapitol s epilogem a kapitolou N navíc je většinou pospojováno do nepřetržitého proudu najíždivého a rozjíždivého poryvování, řítivě bortivého a rozbouřňovaně zádrhelovaného, vývratně vytěkávaného a rozkomíhaně drancujícího, pokud… Ano, pokud se na scéně neobjeví jasnozřivé vyzpěvování sboru, rorátově vehementní, střechýlově křišťálové a tajivě odplývavé.

 

Tato dvojdomost lomí celkové vyznění s perpetuální rotací, nicméně pak převáží zabójované paběrkování, nepokojně, až rozvířeně vyharašované do vzedmutí, ze kterého jako by odpadaly kusy ledovce. Střídavost úlitbové jasnosti hlasů a zádrnčivosti hudebního vyprovázení splývá, nejde totiž vlastně o doprovod, nýbrž o soudržnost propojeného licitování, z níž vyvlává namátková představivost, tu hromnicově nadrnčovaná, tu zase šplounavě zaplývavá. Když pak se dění (někdy kolem deváté kapitoly) rozbrázdí do námlatné výtřeskovosti, připomínající pukající ledy, jde o vyvrcholení, po kterém musí zákonitě nastat zábludnostní zatišování, zánorně zahučované a odvzrušované až do potácivosti. Ta je zkomíravě táhlá, nahánivá, ale neprohánivá, je prošátrávána průtažně zopakovávaným poryvováním i promelodizováním , což má vzbudit a také vzbuzuje dojem nekonečné šírosti, pozamykávané do zásmušné sotvaslyšitelnosti. Dosavadní zvukolomnost je víceméně zvakuována do smírčivosti a vyvěrá záchvilně do závratna či nenávratna. Toto zajíždění se ztrátivostní nezkratkovostí se kposledu prohmotní do téměř nezřetelného zavýbušňování, zášramněného do šálivého znezřetelňování a zatracené do ztraceného bezčasí. Ztraceni v čase? Ovšem – ale nikoli bez šance návratu.

 

Glacial Movements, 2018, 52:31

 

 

 

 

Přidat komentář