Netherworld: Zastrugi

netherworlsJestliže uvedu, že album vyšlo na Glacial Movements, bude každému okamžitě jasné, že půjde o tříštění ledových ker, sněžnou bouři a mrazivý vítr, ať je pod ním podepsán kdokoli. Nejinak tomu je u nového projektu zakladatele edice Alessandra Tedeschiho, který používá pojmenování Netherworld, tedy u alba Zastrugi. Rozdíl je pouze v tom, že Zastrugi otevírají sublabel Glacialu, který dostal název Iceberg a odlišuje se celkovým vypravením včetně formátu. Netherworld už dříve patřil k vrcholům dosavadní řady (viz Alchemy of Ice z roku 2013), a tak je tomu i v současných pěti putováních „na kře ledové“ (abych se vyjádřil poeticky). Ta putování mají své dílčí odlišnosti, nicméně album jako celek nás zasáhne svou neústupnou hrozebností, vystupňovanou varovností a přívalnou monstrózností, ale i srážkovou páčivostí či šálivostí, od prvních momentů vnímáme mračnopozorné prohřmívání, dávkované s ledovou tříštivostí, podemílanou vířivostí a naléhavou zadíravostí. Ledovcová bortivost a sesuvnost je tu protkávána úlomkovitým procinkáváním, hučivým rozkotáváním široširé ledozemě, proráživá vichrnost má sice svoji vzryvnou monotónnost, ale i ta vzbuzuje vznícenou představivost. Pohybujeme se mezi ledovými bloky, rozvorka upadání a opětného vzkřišování je naditá polozasutou chorálovostí, která může mít i svoji nadějeplnost (jako v závěrečném Uikka). Celkově však jde o časované nálože s detonujícím rámusením a rytmizovaným odpočítáváním, o třeskutě křehkou (nebo prokřehlou) výdernost, útočně promlacovanou nebo roztrhávanou do zvukových hadérků. Pokud v tom občas najdeme určitou stereotypnost, jde o detekování, jež zalézá za nehty jako mráz a vzbuzuje zátopovou bezútěšnost. K tomu přispívá v pasáži Sérac zpravodajská hlásivost s údaji o polohách a počasí, přispívající k rytmizující strojovosti a burcující naléhavosti. Detonující smýčivost a burcující burcování (řečeno tautologicky) se tu soubojově střetává s nevzdávavou přemordovávaností a návratnou nadějností, to vše opakováno ad infinitum. Jestliže nakonec přece jenom nadejde finitum, setrvává v naší mysli s otazníkem. Co může následovat?
Netherworld nás tak poznovu může přimět nejen ke sledování své hudebně-ledovcové bortivosti, ale zároveň k zamyšlení nad poselstvím, vztahujícím se i k budoucnu naší planety. Je dobře, že je nepřestává sdělovat.

Glacial Movements / Iceberg, 2015, 56:19

Přidat komentář