Netherworld: Alchemy of Ice

netherworldCo by nás mělo na italských Glacial Movements čekat jiného než ledo­vý vichr, svištící po zasněžených arktických pláních, a to už po osm­nácté? Vždycky jde pouze o přístup, s jakým kdo základní zadané téma uchopí. K těm, kdo tak činí nejbez­prostředněji, patří Netherworld, pod kterýmžto pojmenováním se skrý­vá sám zakladatel labelu Alessan­dro Tedeschi (viz oceňované Over the Summit z roku 2011). Na jeho nové Alchemy of Ice nás tudíž ne­zaskočí simulované sněžení v huči­vých poryvech větru, táhlé suges­tivní mrazivé pozdvihování, nabírající postupně sílu a proznívající dle záko­nitostí ambientní prostorovosti do nahloučení zesamplovaného, zma­nipulovaného a zmixovaného ma­teriálu. Na obalu najdeme konkrétní údaje, kde nahrávky vznikaly, hlav­ní práce však probíhala na Rolandu VP9000. Do širokodechého proudu hudby se jen občas zatoulá klavírní tón nebo dva či drobná nádivka po­dotknutí, zvuková šarše v melancho­lizujících hymnech s typickými názvy jako Icepulse nebo White Silence se poloproměňuje, setrvává však ponu­ře zglajchšaltovaná výdržnost, ne­rouhavě velebná vlečnost, nosnost zvukových ker je pouze protkána ob­časným pableskováním v šinoucí se ledové mase hudby. Připadá mí to jako ustavičné procitání bez procit­nutí, jako ledoslužebnost, pořádaná se zatajeným dechem. V této záduš­nosti na sebe sem tam narazí ledové zřícenky nebo se sesune tající blok se zvukovou výdutí, což situaci tro­chu zdramatizuje, ale třeskutost srá­žení se minimalizuje v přejemnou, a tudíž obtížně slyšitelnou burácivost a zimolezové prochládání zapadá a znovu se vynořuje ve vlnách vra­civé melancholie. Nacházím v tomto neběžném běžícím pásu pokorného šinutí a vrstvené ztratnosti vsuvky, které připomínají lept nebo suchou jehlu, ale v hudebním provedení. To vše, dokud slunce poslední kompo­zice nezapadne a nenastane konečné zatmění. Samozřejmě zimavé.
Někomu se tříštění ledu už po osmnácté může zajídat. Ale Nether­world ze své severské výpravy opět vyšel se ctí – už pro představy, které nám navodil.

Glacial Movements, 2013, 43:38

Přidat komentář