SCANNER: The Great Crater

Neustále těkající experimentátor Robin Rimbaud alias Scanner (1964) tentokráte doplnil řadu ledoborných zkoumatelů programu Glacial Movements. Z rodné Anglie se v deseti zastaveních alba The Great Crater vydal do antarktických oblastí, aby ztvárnil reálný vědecký výzkum tamní podivné formace, který proběhl v letech 2014 až 2016. Nechci mu sahat do svědomí, nakolik si zvolil toto pozoruhodné téma, protože skýtalo neobvyklé zvukové možnost, a nakolik mohl tuto inspiraci „prožít“, nicméně Scanner je Scanner, a tak nám vyzvonil veškeré podivuhodnosti, které ho při tomto úkolu napadaly. Album totiž okamžitě rozpohybuje, roztřaská, rozfičí výpadovým projížděním a nadsazeným přelétáním s posunčinovou překypností i vyvěravou zamlouvavostí. Jednotlivá zastavení (jako Underwater Lake nebo Strange Circles) rozmotávavě rozehrává, protajemňovaně prohřmívá a brouzdavě rozkomíhá, pokračuje rozvláčným (nikoli rozvleklým) namotáváním, vichrně šturmujícím i smírně úlitbujícím. Sklání se sice v bohabojné pokoře před přírodními scenériemi i úkazy, ale zároveň opakováním motivů navozuje pocit nekonečna. Snaha o nadhled ho vede až k pohrávavé rozvernosti a nonšalantní důraznosti, ale ta je vždy znovu ztrácivostně zahlouč/šena do ledově tříštivého zachroumávání a vyhrocované zaoblenosti (což je kupodivu protimluv pouze zdánlivý). A tak prostřídává rozh(l)učované velebnění se zahrožovaně dálavným prostorněním, prokolotává třeskuté sondáže se zmatečnou svíravostí. Vše je údivné, rozderné a zároveň chlácholivé, rozkolejňovaně neutuchavé a smyčkově sebekružné. K této vícetvárnosti totiž přispívá vypočítavá (s)pádnost, obsahující několik zvukových slojí zároveň (občas i protikladných). Ať odpovíme na (p)úvodní otázku po prožití námětu jakkoli, základním kladem je tu prodýchávané a ojíňované srůstání s vykreslovanou krajinou, vyjadřování skrze ni, tudíž nikoli zvnějšku, což vytváří nebývalou atmosféru. Prostě Scanner je mistr neutuchající zvukové obraznosti, což prokázal i v tomto případě.

 

 

Glacial Movements, 2017, 48:38

Přidat komentář