STANISŁAW SŁOWIŃSKI SEXTET: Visions / Between Love and Death

Rok po vydání CD Landscapes Too Easy to Explain kvintetu polského houslisty a skladatele Stanisława Słowińského Hevhetia nemeškala a vydala další jeho album s názvem Visions / Between Love and Death. Tentokrát jde o sexteto, ve kterém se zcela součinně prezentují Zbyszek Szwajdych s trubkou a křídlovkou, Szymon Mika s kytarou, Kuba Płuźek u klavíru, Justyn Małodobry s kontrabasem a Dawid Fortuna u bicích; s nepříliš smělým vokálem hostuje Joanna Słowińska. Mezi lásku a smrt lze vtěsnat téměř všechno – vizionářsky i nevizionářsky, a tak také šestice skladeb a jedna improvizace na kompaktu vyznívá: od vehementního, vydůrazňovaně překotňujícího vstupu přes proměnlivou směs nálad od lamentování přes dohadovačné rozvažování či jaré rozradování po živočišnou skočnost a vyvěravou vzedmutost. Soubor sice počítá s vedoucí úlohou houslisty, který je nejen autorem skladeb, ale i aranží, to však neznamená, že proti jeho melodizujícímu vygejšlování nepostaví ostatní hráz perfektních výkonů, neustále se sólově i souborně nabalujících se smečemi zadýchaných i povlovných prodůraznění. Všichni tu hrají naplno, bez zábran, až živočišně, se spršnou dotíravostí, kterou někdy zklidňuje klavír a jindy zapřekypní křídlovka za dusání bicích, což promotá kytara nebo zvýluční basa. Słowińskému v tomto ustavičném rozbíhání a vyzývání nejde o překvapování, nýbrž o realizování životních vizí, zážitků, sond, pojímaných z různých stran, sám je nenabaživý, odkrývavý, občas ochomýtavý, občas ornamentalizující, ale většinou předestřené náměty uvážlivě zvažující. Ze skladebného rozpoložení, ve kterém se spíše liší vnitřní záměnlivost nežli celková posloupnost, se nevymyká ani Inner Peace, tedy záležitost kolektivní, plná namnožovaného holedbání, plynule vyrojovaného. Prostě vše probíhá tak, že jeden nástroj (si) obvykle vede (svou), ostatní ho s podpalnými bicími hned obklopí, příměsují a prostřídávají rytmus, náladu a barvitost. Jak se tedy do takového alba nezaposlouchat?

Hevhetia, 2017, 47:30

 

Přidat komentář