STEFANO LEONARDI: L’Eterno

Člověku by se zachtělo zavdat si borovičky, když dočítá doprovodný text Giuseppa Borziella k albu flétnisty a sulittisty Stefana Leonardiho, už druhému na Leo Records. Naštěstí Leonardiho inspirací nebyl tento řízný nápoj, nýbrž majestátní hory Lagorai ve Švýcarsku, plné borovic s jejich efemérností i „večností“. K realizaci osmi kompozic (v červenci 2017 v milánském Real Sound Studiu), vyrůstajících ze „starobylých kořenů“ a vyúsťujících ozvěnově zmalebněnou výdrží, si přizval mezinárodní ekipu, spjatou různorodě s Leo Feiginem. Jsou to klarinetista Marco Colonna, violoncellista Antonio Bertoni, kontrabasista Fridolin Blumer a perkusista a waterphonista Heinz Geisser. Ať k „jehličnatým“ tématům přistupují zdrsněně nebo zjemněle, album působí uceleně, jako z jednoho kadlubu. Z vyhmatávané vrtošivosti se totiž obvykle vyvrbí sled zprekérněných situací, vedených (občas basovou) flétnou, prokořeněných promlacováním bicích, ale zdánlivý zmatek vystřebává namotávanou soudržnost, jako na houpačce je úporná téměřzběsilost vyvážena nevabankově hemživou potichlostí nebo obhlédavou pohrávavostí, připomínající někdy vážku, jindy komára. Ať se o prosakované rozněcování (většinou se zvnitřňovaným ostychem) postarají se spočívavým zaharašováním cello s basou, nebo je promelodizovávají klarinety (včetně altového a basového) či prohvizdují flétny, bicí témata prosukovávají, aby spěla neodbytně a chvatně kupředu. Jednotlivé nástroje, namátkově rozkomíhané, se nepotřebují podněcovat, vyvěrají prostě pospolu v bezmezné vířivosti. Tato řetězová reakce, plná říčnosti i zajíkavosti, promlouvavě, odkrývavě, ba prověčněle vyvěrá bez nejmenšího afektu či nadbytečného efektu a je zacílena a rozšifrovávána s krouživou doličovaností až do posledního tónu. Ať jde o roztopášnou vzpínavost, plnou záhvizdně prohazovaných zvukových motáků, nebo naopak o zamyšlené rozněžnění, obě krajnosti jsou na sobě vzájemně závislé. Pozor, abychom se na Leonardově Eternu nestali závislí i my!

 

Leo Records, 2018, 65:14

 

 

Přidat komentář