YUKO FUJIYAMA: Night Wave

Od obvyklého chápání klavírní hry Yuko Fujiyamu (1954, Sapporo) osvobodil objev Cecila Taylora a vůbec pochopení možností svobodného vyjádření. Výsledek je patrný na albu Night Wave (nahraném v brooklynském Systems Two v lednu a květnu 2017): jeho patnáct zastavení, to je soubor sól, duetů, trií i kvartetů, (pro)měnlivě hravých i zahrávavých, průrazně průbojných i naznačivě imaginativních, vzývavých i vyzývavých a váhavě protáhlovaných. Perfektní obsazení: houslistka Jennifer Choi, kornetista a hráč na křídlovku Graham Haynes a hráčka na bicí a perkusistka Susie Ibarra je zárukou, že jde o nekončící odhalování, tu podzimkově sychravé nebo zamýšlivě projemňovamé, tu zase naznačivě hybné či stínoherně pozotvírávané. Hudebníci prostě daný prostor zaplňují bezodkladně a beze zbytku, dovedou se vtírat i zadírat, jednou si zaromantizuje klavír, jindy se roztouží křídlovka, jindy zase protichlostní housle ohromí něhyplnou vroucností nebo bicí zazáludní jemnou humpoláckostí, prostě na tomto albu nás čeká celá škála přístupů a nálad od vytušování po vydůraznění, vše je tu dopodrobna rozšifrováváno, rozkomíháno, zprotikladnostněno, že stěží si všechny polohy stačíme zavčasu uvědomovat. Hudebníci (jde skutečně o výkvět) zvládají s přehledem jakoukoli šanci od čarování po zbytňování, každý nástroj se projeví v řadě podob od snování snovosti až po závalnou náhalnost, od (do)jemné výhonkovosti přes chvatnou procapenost, a přitom nic nepřipomíná nejmenší schválnost, naopak: celé album je sdělné, zaplňované zvukolamností a zasukováváním, šidítkovým žejbrováním i náhalující šetřivostí, ale i (bez)ůtěšnou rozkotávaností a rozezvučovaným vytěkáváním – až po zazkomírání houslí, kterým celá ta obdivuhodná anabáze skončí. Je to album navýsost záludné, protože drápkem uvíznete a už se nepustíte, dokud si nevychutnáte všechny nuance od klavírního sóla Woven Colors až po zavlnovanou titulní skladbu, plnou záhalného vyčkávání. Věřte mi: Night Wave není pouze pro jednorázovou pozornost. Tak si ho užívejte!

Innova, 2018, 50:29

 

Přidat komentář