Indiánské legendy stále žijí

Kniha Richarda Erdoese Tóny fléten a jiné indiánské legendy (přeložila Eva Bulgaková, vyd. Siyotanka Agency, 120 str.) přináší především legendy a příběhy Lakotů (Siouxů). Indiánskou mytologii sice už dříve přiblížily jiné tituly, v tomto případě ale jde o vyprávění sebraná v relativně nedávné době, tedy po druhé světové válce.
2_inidánské_1Kniha ukazuje, co v orální lakotské kultuře dál přežívá z minulosti a jak se i události z historie, jako byla bitva u Little Big Hornu, kde padl generál Custer, stávají součástí mýtů. A jak se tedy v orální historii legendy mísí s reálnými příběhy. Právě ty jsou nejzajímavější, ať už je to Kde dívka zachránila bratra nebo Tančící kůň Tatanky Iyotakeho, kde George Eagle Elk otevřeně přiznává, že tato legenda je pravdivá.
Knížka ale nabízí i další druhy příběhů. Nejméně se proměňují ty kosmogonické, vyprávějící o vzniku světa a příchodu lidí, legendy o vzniku Siouxů či o tom, kdy nastane konec světa. Do jisté míry mezi ně patří i legenda o vzniku fl étny Šiyótanky, na kterou hrají plaší indiánští mladíci, když chtějí dát najevo zájem o vyvolenou winčinčalu.
2_indiánské_2Velká část je věnována žertovným příběhům o pavoučím muži Iktomem, který vždy doplatí na svou vychytralost. V jednom z nich se ale objevuje také varování před příchodem bílého člověka. Nechybějí ani klasické bajky s poučením jako Myší pow-wow v jelení lebce, Velmi rozzlobený duch, Trik s očními bulvami nebo Orel a netopýr.
Kniha tak nepodává jen obraz o filozofii a hodnotách Indiánů, které jsou obecně známé, i když občas populární literaturou zkreslené. Ukazuje také, jak vnímají příchod bílého člověka a jak se pokoušejí udržet si svou vlastní kulturu a brání se asimilaci.Výpravné knize s pěknými autorovými ilustracemi ale chybí rámec, doslov, který by více rozebral svět Lakotů. Možná by se také hodilo jednotlivé příběhy přeskládat, aby příbuzné byly u sebe. A chybou je v tomto případě i fakt, že jména vypravěčů jsou ponechána v angličtině, protože u indiánských jmen jsme zvyklí na překlady jako Sedící býk. Tady však vyprávějí Leonard Crow Dog nebo Eagle Elk.

Přidat komentář