Louie Kemp: Dylan & Me/50 Years of Adventures

WestRose Press 2019

„Můj život se netočí kolem mojí práce. Ani trochu. Můj život je soukromý a osobní, a je dokonaly naplněný,“ prohlásil Dylan před dvaceti lety. A jak víme, tento soukromý, osobní a dokonale naplněný život se mu víceméně úspěšně daří skrývat. Memoáry Louie Kempa, jeho kamaráda z dětství, který posléze sehrál významnou roli v Dylanově návratu k židovské víře, ale umožňuj . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu