Vladimír Merta: PÍSNIČKÁŘSTVÍ JE STAV DUŠE – Rozhovory z let 1971–2021

Kniha rozhovorů Vladimíra Merty z let 1970–2021 s názvem Písničkářství je stav duše vychází v rámci volné řady jeho spisů jako svazek klíčový, nikoli jen doplňující. Zachycuje Mertovo živé, provokativní a inspirující myšlení v průběhu více než padesáti let, a je tak jeho neustáleným autoportrétem, kronikou doby i studijním materiálem k dějinám české folkové písně, poezie, společnosti i dobových poměrů. Vladimír Merta se ve svých odpovědích nikdy necenzuruje, je upřímný a otevřený. Autostylizace a patos mu vždy byly cizí. Dva rozsáhlé rejstříky ukazují, že je zde o čem a o kom číst, rozhodně nejde jen o povídání o obecných věcech. Merta si někdy protiřečí, někdy je zcela přesný, jindy v danou chvíli jen přibližný – přesně tak, jak se to v tvořivém myšlení ve stavu zrodu má dít. V rámci žánru knih sebraných rozhovorů významných osobností populární hudby, u nás zatím ne příliš častém (výjimkou jsou Rozhovory Karla Kryla), ve světě ovšem zcela běžném, jde o jeden z nejživějších a čtenářsky nejatraktivnějších svazků.

– 1970 –

Jak najít v tomto světě smysl písničky?

Kdo se pokouší povýšit písničku, jmenovat ji něčím vyšším, klade papírový kelímek, určený k zahození, na bohatě prostřený stůl ostatních uměn. Jinými slovy je blázen a zdržuje. Ale jiná cesta zatím nebyla nalezena. Nápor kelímků se v umění dlouho neudrží.

Malování, fotografie, literatura… nad tím se dá vysedávat celý život a nakonec vydat po stoletém způsobu jednu velkou nepřekonatelnou knihu. Tak se dají budovat legendy a díla. Písnička znamená jenom to, že dne toho a toho jeden člověk neuměl o nic víc než tak a tak zazpívat. Nebo že měl pěknou rýmu. Každé reprodukční umění má o jeden lidský rozměr navíc – bojuje o diváka jako hostinský o plnou hospodu. Navíc se ovšem musí týž hostinský zajímat nejenom o své lidi, ale taky o hospodu vůbec, o pivo a o jídelní lístek. Nedá se nic dělat, to je folklor.

Já už nevím, co bych měl nahrávat… Našel jsem si v Púchovské dolině v jedné hospodě cikánskou kapelu. Kdybych jim mohl zaplatit cestu a jídlo v Praze, chtěl bych s nimi udělat desku…

František Horáček / Na co myslí písničkář. Aktuality Melodie 1970

Kniha rozhovorů Vladimíra Merty z . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář