Ad hot

Plnil jsem před pár dny slib, že napíšu, jak jsem ve svých necelých osmnácti prožíval 21. srpna 1968. Mám to v hlavě po minutě. Tady je kousek. Od momentu, kdy jsme se starší sestrou, která byla rozhlasovou redaktorkou, přiletěli k rádiu a ona do něj kolem sedmé ráno zapadla postranním vchodem v Balbínově. „Zůstal jsem stát kousek nad Vinohradskou, ze které byl slyšet narůstající pískot. Jak se ukázalo, provázející přední linii vojáků v helmách a se skloněnými samopaly v rukou. Když se objevili v průhledu, štěkl povel, hlavně se pozvedly a spustila palba. Uskočil jsem instinktivně za strom, a vyjeveně pozoroval, jak se do štuků horních pater činžáků proti rádiu zakusují projektily a omítka i sklo se rozprskly na chodníku. Pískající dav pode mnou se také rozlétl a vykukoval z domovních chodeb. Salva dozněla a bylo slyšet jen pleskání vyplašených ptáků nad střechami. Oficír zas něco vyštěkl a zbraně opět povadly.

Prokristapána! Tak je to pravda, doopravdy jsou tady a střílejí ostrými v ulicích. Teď možná vniknou do rozhlasu a bůhví, co bude. Dělal jsem si starosti o sestru, ale zároveň byl vzrušený.
Jednotka zůstala stát a zdálo se, že nemá další instrukce a čeká na vyšší šajbu. Od Vinohradské tržnice se ozval nezaměnitelný řev zatím neviditelného tanku. Zapálil jsem si a nejspíš se mi trochu třásly ruce. Bylo to strašlivé, a zároveň úžasné. Nenapadlo mě, že bych mohl někdy prožívat cosi podobného jako Danny Smiřický v květnu 1945 ve Zbabělcích. A teď se to dělo. Se vším všudy.
Lidé se osmělili, vylezli z průjezdů, ukazovali na čerstvé jizvy ve fasádách, gestikulovali, tu a tam někdo zahrozil pěstí směrem k ozbrojencům. Opodál stojící paní měla úplně sněhobílou, napjatou tvář a vypadala, že se každou chvíli složí na dlažbu. Lekl jsem se, jestli ji nezasáhla odražená kulka, ale ne. Byla jen v šoku.“
A tak dál. Nabíralo to grády. Zvlášť když jsem se pak vrátil v poledne k rádiu, a tam válka.
Co jsem tenkrát poslouchal? Ten den ilegální Čs. rozhlas a Svobodnou Evropu. Jinak Julii Driscoll s Brian Auger Trinity (LP Open), Hendrixe (Axis: Bold As Love), Lou Rawlse (The In Crowd), Arethu Franklin (Lady Soul), Traffic (Mr. Fantasy). Všechno pořád skvělý.

Přidat komentář