Ad hot

Na albu Relativně vzato, vydaném kdysi v Americe, vypráví Jiří Voskovec mimo jiné o časech svého narození, tedy ještě za panování Františka Josefa. A připomíná, že týž rok, kdy on spatřil světlo světa, uveřejnil Albert Einstein svou slavnou teorii relativity. „A to asi neměl dělat!“, skoro zazpívá v komické kadenci JV. „Protože od tý doby je všechno čím dál relativnější. Nejen co je krásný a co šeredný, ale co je pravda a co lež, co válka a co mír, co svoboda a co vězení. To všechno postupně ztrácí tyhlety absolutní hodnoty.“ Často si to v poslední době vybavuji. Protože relativizace se nějak záhadně dostala do flóru. Každou chvíli člověk narazí na někoho, kdo různé události, počínání a jejich motivy vydatně relativizuje. Ačkoliv selský rozum říká jasně, jak se věci ve skutečnosti mají. Ať už jde o současnost, anebo doby minulé. Zřejmě nemusím vysvětlovat, co mám na mysli. Například, že ono to přece tenkrát nebylo všechno tak špatné, a že to, co se děje na východ od nás, není ani zdaleka tak černobílé. A co ze zámoří přichází, více méně od ďábla jest.
Zřejmě se určití lidé nemohou ubránit pokušení relativizovat. Přičemž tak viditelně činí z důvodů takříkajíc ideologických. Někdo spíš nevinně a možná jen trochu zaslepeně. Ale jiní zcela vědomě. A někteří jsou za to dokonce placeni. „Částečně z blbosti a částečně za cizí peníze,“ jak před válkou zaznělo zase od Voskovce. V gramofonovém dialogu s Werichem.
Mysleli jsme si, že se takové věci už nemohou vrátit. A ejhle, jsou tu zase. Vzbuzuje to překvapení i znechucení. Ale nezbývá, než to vzít na vědomí, obrnit se trpělivostí a snažit se co nejpevnějšími argumenty oponovat. Což je ovšem obtížné. Jednak je relativizace velice účinný nástroj, oděný do roušky objektivního nahlížení ze všech stran. A pak, určité typy těžko přesvědčovat. Ze svého světonázoru nemíní ustoupit ani o píď. Budou-li se jejich řady rozrůstat, což je pravděpodobné, neboť jde vlastně o přitažlivě disentní a tedy sexy postoj, čekají nás v příštích letech značně otravné věci. I když je také možné, že se tenhle trend po čase přece jenom vyčerpá a nebude mít obecně větší vliv. Hm. Přání otcem myšlenky.

Přidat komentář