ad hot

„Západ je jistě také zkorumpovaný a nespravedlivý, ale v takových případech jde o selhání systému. Kdežto na Východě o důkaz, že systém funguje.“ Praví jedna z postav starší špionážní šarády Toma Stopparda Dvojitý agent, napsané v časech Studené války. Vztahuje se to tedy na Sovětský svaz, ale jak čas ukázal a Stoppard už zřejmě tušil, jde samozřejmě o Rusko jako takové. Z něhož marx-leninské učení vyprchalo, ale pro nás zcela nepředstavitelná míra korupce a především nespravedlnost a lhostejnost nad lidskými osudy i životy zůstaly základy systému.  

Zdá se to zřejmé. Ale asi nikoli každému. A přes veškeré naše pekelné zkušenosti se tu pořád nachází dost i na prvý pohled inteligentních a vzdělaných lidí, jimž Rusko záhadným způsobem imponuje. A vyjadřují dokonce pochopení pro jeho fóbii z ohrožení Západem. Ve skutečnosti hrůzy z toho, že hned za jeho hranicemi se žije podle jiných pravidel, podstatně svobodněji a v relativní prosperitě. Jak k tomu měla nakročeno Ukrajina. Kam proto Putin vtrhl. V nesnesitelné představě emancipovaného a zvolna se rozvíjejícího souseda. Řadovým, v drtivé většině bídně existujícím, na nesvobodu sice uvyklým, ale zas nikoli úplně slepým Rusům přímo před očima. To je to ohrožení. Reálné a krajní. Pro režim schopný vyvážet pouze nerostné zdroje a vyrábět akorát kalašnikovy. Znáte snad vedle nesporně výkonných a jednoduchých samopalů pro všelijaké zlotřilce kdekoli na planetě nějaký jiný světově vyhledávaný produkt Made in Russia? Od předmětů běžné potřeby až k hi-tech výrobkům?      

Jenomže to celé lze patrně nahlížet i jinak. Někdejší český prezident Klaus například v létě napsal: „Válka na Ukrajině není ve své podstatě rusko-ukrajinskou (…), ale válkou Ruska a Západu. Je to pokus o rekonstrukci mocenského uspořádání současného světa.“ K čemuž nelze nepoznamenat, jestli se jedna strana onoho „mocenského uspořádání světa“ nejevila Ukrajincům na Majdanu zkrátka daleko přitažlivější. A ještě, že na okraj teze VK kdosi v jistém pražském lokále utrousil: „Nakonec začnu fakt věřit, že je to moskevskej agent!“ Který, dodávám, by si mohl zanotovat s ex-lídrem Pink Floyd. Podle Rogera Waterse je totiž Joe Biden válečný zločinec a „tato válka v podstatě otázkou akce a reakce v souvislosti s tím, jak se NATO přibližuje k ruským hranicím.“ Hm. Ovšem třeba k finsko-ruské hranici by se Aliance rozhodně hned tak nepřiblížila nebýt Putina. Přičemž i on sám dobře ví, že zrovna tohle ho vůbec nijak neohrožuje.    

Přidat komentář