BíLá Místa

17. 9.–18. 10. 2020, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem

Vystavující: Natálie Kubíková, Lea Kupková, Tamara Moyzes, Martin Zet, Romane Kale Panthera, Lukáš Houdek, Oto Hudec, QRSTOCK, ARA ART, z. s. & Divadlo Husa na provázku

Kurátorky: Věra Duždová Horváthová, Vendula Fremlová

 

Výstava se zaměřuje na lokální romské autory vycházející ze svého prožívání vlastní identity v kontextu místa, kde žijí, a vůči zdejší majoritní společnosti, případně autory, jejichž činnost pramení z pro-romského aktivismu. Jedna z dílčích významových linií byla kurátorkami nastavena tak, aby se významově propojila s aktivitami okolo hnutí Black Lives Matter. V současné době nese intenzita aktivit hnutí globální rozměry, které z původní vzpoury proti alarmujícím dopadům systémového rasismu v USA ještě nabobtnaly o různé další typy menšinových skupin identifikujících se s tímto útlakem.

Zdá se, že zmíněná paralela je dále specifikována zúženým vydefinováním ohniska nazírání tohoto lidsko-právního fenoménu – a to právě s důrazem na výrazové prostředky, prostřednictvím nichž dochází k silné symbolizaci boje proti rasismu, xenofobii, homofobii a ostatním formám diskriminace.

Jak v protestech vůči patologickým a chronicky nedostatečným systémovým nastavením činných složek zastupujících zájmy vlád USA (které se zrodily z otrokářské a kolonialistické kultury), tak i v měřítku středoevropském, kde probíhal podstatně odlišný historický vývoj. Vykresluje se zde určitý komunikační vzorec zvolený k reprezentaci podstaty onoho boje.

Vystavující: Natálie Kubíkov . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář