Brrrain freeze !!! Nový impresionismus

Galerie Villa Pellé, 10. července – 23. srpna 2020

JULIUS REICHEL, NAMOR YNROBYV
kurátor: Patrik Šimon

V reprezentativních prostorách novorenesanční Villy Pellé v pražské Bubenči se sešli dva výrazní mladí čeští malíři, aby pod taktovkou kurátora výstavy Patrika Šimona připravili přehlídku své nejnovější tvorby. Navzdory názvu odkazujícímu k „novému impresionismu“ výstavou neprovokují, ani nepřinášejí nová východiska pro současnou malbu. Veřejnosti předvádějí sebevědomý výtvarný postoj vycházející z již etablovaných uměleckých strategií s jasným a neskrývaným zacílením: proniknout na trh s uměním.

Reichlova obsesivní vrstevnatost typická jeho malířskému projevu ani tentokrát nenechá diváka – milovníka čistokrevné, inteligentní a zároveň vizuálně velmi podmanivé malby na holičkách. Prostor každého jeho obrazu nabízí podívanou, při níž čas neplyne, ale doslova mizí. Postavit vedle sebe pestrobarevnou změť překrývaných úrovní a rastrů kombinovaných s hesly a symboly Julia Reichla vedle převážně monochromních, tučně vrstvených expresivních tahů a tvarů modelovaných uvnitř pláten Romana Výborného pouze za pomoci hmoty použité barvy se jeví jako kurátorsky chytrý tah. Dvojice Reichel–Výborný má také za sebou řadu spoluprací, jakož i společně sdílené období studia v ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka na pražské UMPRUM, takže se zde funkčnost jejich spolupráce akorát znovu potvrdila.

V práci s daným prostorem se projevuje určitá citlivost, jež osvěžujícím způsobem variuje adjustaci klasického média malby. Již schodiště a mezipatra vedoucí ke druhému a třetímu podlaží vyhrazeným výstavě jsou hustě poseta prezentovanými obrazy, možnost poodstoupení od díla je tím znesnadněna. V případě jednoho z předsálí nacházíme prostorovou instalaci z jakýchsi chapadel či lián spuštěných ze stropu a vedoucích až téměř k zemi. Jejich povrch je upraven záměrně ledabylým způsobem do podoby surového betonu, případně hrubé omítkové hmoty. Chapadla prostor rytmizují a diváka, který se chce ve směru výstavy dostat dále, nutí k procházení mezi nimi. Vznikají tak zajímavé perspektivy v průhledech k zavěšeným malbám. Zároveň jsou tyto objekty díky povrchové příbuznosti i doslovným zhmotněním Výborného maleb v prostoru, vystoupením hmoty barvy ze vzdouvajícího se povrchu jeho pláten.

JULIUS REICHEL, NAMOR YNROBYV
kurátor: Patrik . . .

Tento článek je dostupný předplatitelům UNI magazínu

Přidat komentář