GALACTIC LOVE/Martin Lukáč, Marek Meduna/Galerie SVIT, 1. 2.–14. 3.

feat. Grottup & Roel Van der Linden

Autory výstavy v pražské galerii SVIT (Blanická 9) kromě lokální scény, na které se pohybují , spojuje také medium malby, jež je pro všechny tři výsadní (nikoli výhradní). Marek Meduna (nar. 1973) je jedním z nejsilnějších představitelů střední generace současných českých umělců. Vystudoval pražskou AVU, kde momentálně vede Ateliér malířství IV. Má za sebou také působení na VŠUP coby odborný asistent ateliéru Malba 307 vedeného Jiřím Černickým. Do roku 2018 byl členem společensky angažované skupiny Rafani, kterou opustil. Jeho díla, ať už se jedná o malby, grafiku, video, prostorové instalace, různé experimentální polohy, nebo kombinaci všeho, vždy prostupuje nadhled, tajemno, ironie, kritický aspekt a silný vizuál.
Bývalý Medunův student, absolvent zmíněného ateliéru Martin Lukáč (nar. 1989 v Piešťanech), se v poměrně krátkém čase dokázal prosadit nejen v českém kontextu (mimo jiné se v roce 2016 stal laureátem Ceny kritiky za mladou malbu), ale i v zahraničí. Malířská tvorba Martina Lukáče odráží trendy v informální malbě, které rychle pronikají do celosvětového povědomí a formují tak soudobé tendence hlavně prostřednictvím internetových platforem, zejména Instagramu, nebo donedávna Tumblr. Ačkoli jsou tyto vlivy dohledatelné, nelze Lukáčovým dílům upřít osobitost a výmluvnost, jeho malby plné napětí a umanutých zkratkovitých forem nejvíce rezonují v přímé konfrontaci s divákem.

Holanďan Roel Van der Linden (nar. 1982) vystudoval Gerrit Rietveld Academy a poté se rozhodl žít v Praze. Krátce se také pohyboval na UMPRUM okolo ateliéru Marka Meduny a Jiřího Černického, kde se trojice Lukáč – Meduna – Van der Linden seznámila. Nejintenzivnější linií Van der Lindenova díla jsou nekonečné variace autoportrétů, ve kterých pracuje s citacemi, karikaturou, sebeironií. Často také vytváří kreslené anekdoty, které jsou do jisté míry rovněž autoportrétem, v širším smyslu se vztahují k dnešní roli umělce a tradičních médií ve výtvarném umění a ve společnosti a tyto role zpochybňuje.

Pro výstavu Galactic Love vytvořil Roel Van der Linden právě několik takových kreseb, které jsou zároveň i plakátem zvoucím ke křtu hudebního počinu seskupení Grottup. Tato formace vznikla víceméně za účelem naplnění konceptu výstavy spočívajícího v natočení videa umístěného v expozici a následného živého vystoupení, které proběhne veřejně 7. března od 18 hodin přímo v galerii SVIT. Některé účinkující v tomto videu, jako je herec Daniel Kranich v roli rapera, stejně jako formát blížící se rapovému tracku, jsme již mohli díky Markovi Medunovi spatřit i v kolektivních dílech skupiny Rafani. Na projektu Grottup (svým názvem odkazujícím na slavný Čapkův utopický román Krakatit) se podílel také producent elektronické hudby známý pod jménem Aid Kid.

 

Galactic Love není prvním společným výstupem trojice autorů. Poprvé v této sestavě (bez Grottupu) vystavovali v amsterodamské KERSGALLERY v roce 2017, rok poté si spolupráci zopakovali v chebské GAVU. Také tentokrát můžeme být svědky hravého vzájemného prostupování do zdánlivě nedotknutelných končin autorského otisku a zdá se, že u výstavy Galactic Love k tomu dochází dosud nejvýrazněji. Zatímco u předchozích spoluprací šlo spíše o podobné ladění a vzájemné uvedení jednotlivých děl do souvislostí, pro současnou výstavu vznikly společné malby, kde můžeme vidět Lukáčovy abstraktní figury dominující plátnům, avšak při bližším pohledu vystupují z pozadí dekorativní plochy příznačné pro některé malířské polohy Meduny. Celý kontext pojetí připravené výstavy reflektuje v kresbách-plakátech Van der Linden, sebe a zbylé spoluautory staví do situací spojených s uměleckým trhem, institucionalizovaným prostředím galerijního provozu, nebo vztahu autor – divák a nezapomíná je okořenit pořádnou dávkou (sebe)ironie.

Trio se obsahově věnuje také problematice apropriace – přivlastňování, která je stále hojně užívaným postupem na poli výtvarného umění již od postmoderny a vlivem nových médií, internetu a sociálních sítí nabírá zcela nové obrátky.

Foto: Tomáš Souček a SVIT

Přidat komentář