Číslo 1/2011

Michal Šanda: Dr. Moul

Dr. Moul měl ordinaci na náměstí v podloubí mezi trafi kou a pekařstvím. odbilo poledne a trafi kant i pekař stáhli rolety u svých kvelbů.  proč by ne. od rána se toho událo tolik, že noviny by si po poledni koupil leda nešťastník celý článek