Postila

Všechny cesty vedou k místu setkání. Mnozí mají za takové místo hospodu. Moje cesta mě přivedla k sejití s magickou krajinou na jihu Dolních Rakous zvanou Die Bucklige Welt.

Post illa verba dodávám, že poněkud indiánsky znějící Kopcový svět (eventuálně Hrbolatý svět) je nepochybně výstižný popis kraje, ale především oficiální zeměpisný název. Nedávno jsem strávil měsíc v ozdravovně na okraji kopce Hochegg, nacházející se v srdci zmíněné končiny. Jednoho krásného dne jsem se unesen šarmem reliéfní krajiny posadil ke stolu v zahradním šenku a pustil se do skládání hymny Kopcového světa. Karel Čapek, profesionální líčitel všech možných krajin, by hravě vysvětlil, jaké všechny tvary ty pahorky mají, a nezapomněl by dodat, že siluety mnohých kopců, zejména těch na obzoru, připomínají ňadra.

Najednou se ke mně, horečnatě píšícímu, naklonila ňadra šenkýřky. Dáma chtěla vědět, cože to píšu. Vysvětlil jsem, že opěvuji její kraj, a ona začala přinášet číše toho nejlepšího vína. Když jsem hymnu dopsal a chtěl jsem ji přednést, zjistil jsem, že ji nelze klasicky recitovat. Byla napsána tak sugestivně, že se dala pouze zazpívat, jako by to byla partitura. Na přání uchvácené posluchačky jsem hymnu vepsal do místní kroniky. Závěrečná slova znějí:

Ohne Die bucklige Welt

mir die komplette Welt fehlt.

Gott sei Dank Er ist am Ball

mit seinem heiligen Gral.

Nizozemci od neblahých dob okupace umějí německy, ale dodnes v té řeči odmítají mluvit. Mnozí Češi německy neumějí, ale pilně předstírají, že to dovedou. Pro ty, kdo přiznávají, že si německy nedokáží ani poručit pivo, je určen následující překlad poslední strofy mé hymny do rodného jazyka:

Bez Kopcového světa

by bylo po všem veta.

Nechť nad ním Nebeský král

pozdvihne posvátný grál.

Ani bych se nedivil, kdybych se vbrzku dozvěděl, že mi obec Hochegg jako autoru krajské hymny udělila čestné občanství. Překonalo by to mé dosavadní ceny i jiná uznání.

 

 

Přidat komentář